Merched y Wawr yn torri record byd!!

Bu aelodau o Ferched y Wawr a Chlybiau Gwawr Caerfyrddin yn rhan o dorri record y byd yn yr Egin yng Nghaerfyrddin, yn ceisio gwneud y Picen ar y Maen/Cacen Gri/Welsh Cake fwyaf yn y byd!!

Roedd Michelle Evans-Fecci o’r ‘Great British Bake Off’ yn rhan ohono, yn ogystal â Tan y Castell Bakery.

Y record i’w hennill oedd 26kg, ac fe osodwyd y record honno yn Llanidloes! Y bwriad oedd i geisio pobi Picen 30kg. Fe adeiladwyd y mecanwaith coginio yn arbennig ar gyfer yr ymgais yma gyda’r pobyddion yn credu fod angen pedwar munud ar gyfer bob ochr y bicen.

Torrwyd y record gyda’r Bicen yn pwyso 28.8kg!

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf