Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr!
Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr, ac i ddechrau Clwb Gwawr newydd sbon yng Ngwynedd.

Gorffennaf 4ydd am 7.30yh yn y Peniarth Arms, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd.

Mae Clybiau Gwawr yn cynnig amrywiaeth o bethau i’n haelodau, ond y peth pwysicaf ydy rhoi cyfle i ferched ifanc (ac ifanc eu hysbryd!) ar draws Cymru gymdeithasu a chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg.
Fel rhan o fudiad Merched y Wawr mae aelodau ym mhob Clwb Gwawr yn:

  • cyfarfod unwaith y mis er mwyn cymdeithasu a chael hwyl
  • cefnogi gwaith MyW gyda’u hymgyrchoedd dros yr iaith Gymraeg
  • derbyn copi tymhorol (am ddim) o’r ‘Wawr’ (cylchgrawn MyW, a’r unig gylchgrawn ysgafn Cymraeg i ferched!)
  • cael cymryd rhan ym mhob digwyddiad a chystadleuaeth MyW trwy gydol y flwyddyn
  • cael gostyngiad ar weithgareddau’r clwb trwy’r flwyddyn

Fel dywedodd un o’n haelodau yn y de:
“Felly dewch – ymunwch â ni! – a chyfrannwch at weithgareddau difyr trwy gyfrwng y Gymraeg yn eich ardal. Mae’r cyfleoedd yn hynod brin ac os nad ydyn ni’n mynd i wneud ymdrech i arddel yr iaith ymysg ein gilydd pa obaith sy i’r Gymraeg yn ein cymunedau?”

Mae’r manylion i’w gael ar www.clybiaugwawr.cymru, ein tudalen Facebook a ffrwd Twitter neu trwy gysylltu gyda Bronwen Wright ar bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk neu 01978 762243.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf