Rhanbarth Arfon yn Cyflwyno Mainc i Ysbyty Gwynedd

I ddathlu hanner can mlynedd Merched y Wawr cyflwynodd aelodau Rhanbarth Arfon fainc i Ysbyty Gwynedd. Gosodwyd y fainc yn yr ardd synhwyraidd newydd i rai sy’n byw a dementia. Mae’r ardd am gael ei defnyddio gan staff ac ymwelwyr ond yn benodol gan unigolion sydd yn byw a’r cyflwr. Gall fod yn le ar gyfer myfyrdod tawel ac yn le i gymdeithasu. Prynwyd y fainc o Fenter Fachwen, Cwm y Glo. Mae Menter Fachwen yn rhoi cyfle’n y gweithle i unigolion sydd ag anableddau. Gobeithio y bydd cyfraniad Rhanbarth Arfon yn gallu bod yn gymorth i eraill.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf