Taith Llyfr Glas Nebo – Manon Steffan Ros

Dyma gyflwyno manylion am addasiad theatr o Llyfr Glas Nebo, y ffenomenon ôl-apocalyptaidd gan Manon Steffan Ros.

Wrth i’r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, sut mae Rowenna a’i phlant Siôn a Dwynwen am oroesi mewn byd lle mae bywyd yn diflannu’n gyflym?

Rydym yn hynod o falch i ddod â nofel ddirdynnol Manon Steffan Ros i’r llwyfan mewn partneriaeth â Galeri.

Beth am drefnu trip?  Mae tocynnau yn prysur ddiflannu (gyda rhai o’r canolfannau eisoes wedi gwerthu allan) felly ewch ati i fachu tocynnau drwy www.franwen.com/events/llyfr-glas-nebo/

TAITH GWANWYN 2020

Galeri, Caernarfon………………………………………………..Ionawr 31–Chwefror 4

Neuadd Dwyfor, Pwllheli…………………………………………………….Chwefror 6–7

Theatr y Sherman, Caerdydd………………………………………Chwefror 10–11

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu……………………………………..Chwefror 13

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth…………………………Chwefror 17–18

Stiwt, Rhosllannerchrugog………………………………………………….Chwefror 20

Canolfan Garth Olwg, Pontypridd………………………………………Chwefror 22

Lyric, Caerfyrddin……………………………………………………………………..Chwefror 25

Canlofan Celfyddydau Pontardawe……………………………………Chwefror 27

Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron………………………………………………..Mawrth 2

Pontio, Bangor…………………………………………………………………………Mawrth 5–6

Manylion llawn ar gael ar ein gwefan www.franwen.com

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf