Teyrnged i Mair Penri

Cymeriad, oedd fel mam i ni oll, yn llawn caredigrwydd ac a roddodd ei chalon yng ngweithgareddau Merched y Wawr. Roedd ei phresenoldeb yn llenwi pob modfedd o bob lle, pwy all anghofio Mair a’i chymeriadau amrywiol a lliwgar? Roedd yn berson diymhongar, yn trysori pob dim Cymreig a Chymraeg ac yn gweld y gwerth mewn gwneud y pethau bychain. Roedd ei theulu yn golygu cymaint iddi, ond hefyd ei ffrindiau a’i theulu estynedig o fewn Merched y Wawr. O gyflwyniad cofiadwy yn Eisteddfod y Bala, i wirfoddoli yn Eisteddfodau a Sioeau, gwneud sioe ffasiwn o ddillad ail-law o siop Tenovus, Y Bala ac roedd yn dwli ar emwaith lliwgar ac yn trysori a chyfrannu at gylchgrawn Y Wawr. Fe fu yn Llywydd Cenedlaethol ar y mudiad a chydweithiodd gyda’r Homemakers i sicrhau bywydau gwell iddynt, bu hyd yn oed allan yno a mynychodd briodas y tywysog tra yn Lesotho. Doedd dim yn ormod, o actio a pherfformio i feirniadu a hynny bob amser gyda llais cadarn, hwyliog a phan oedd Mair yno roedd yna bresenoldeb enfawr o’i chwmpas

Trwy ei salwch fe wnaeth gynorthwyo i greu murlun a fyddai yn gofnod parhaol o fodolaeth elusen Merched y Wawr yn y Parc wrth Ddathlu’r Aur a hi yn wir wnaeth arwain adeg Dathliadau’r Arian. Enillodd wobr TH Parry Williams ac yr oedd yn aelod o’r Orsedd. Diolchwn iddi am ei chyfraniad aruthrol ac amhrisiadwy i Gymreictod trwy sgets, monolog, drama, beirniadu ac arwain amryw o weithgareddau – ni aiff eu henw fyth yn angof, diolch i chi Mair am fod yn ysbrydoliaeth i ni gyd, ac am rannu o’ch gweledigaeth fwy nag unwaith i sicrhau dyfodol disglair i ferched Cymru.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf