Tocynnau dyddiol Penwythnos Preswyl Dathlu’r Aur ar werth

Mae tocynnau dyddiol ar gyfer y Penwythnos Preswyl Dathlu’r Aur sydd i’w gynnal yn Aberystwyth ar 8-10 Medi 2017  ar werth! Llawrlwythwch y ffurflen neu cysylltwch â’r Ganolfan yn Aberystwyth ar 01970 611 661 swyddfa@merchedywawr.cymru am fanylion pellach.

Tocynnau Dyddiol

Nos Wener am  7.30 o’r gloch – Cyngerdd Dathlu’r Aur  – tocyn –  £12.00
Croeso swyddogol gan Sandra Morris Jones, Llywydd Cenedlaethol a chynrychiolydd o Brifysgol Cymru Aberystwyth
​​​Cyflwyno rhodd i’r Cyn-Drysorydd Cenedlaethol, Gwyneth Griffiths
Cyngerdd Dathlu’r Aur yng nghwmni Aled Wyn Davies, Aled Hall, Ioan Mabbutt a syrpreis!

Sesiwn Bore Sadwrn am 9.20 o’r gloch Tocyn – £8.00 yn cynnwys paned
Lona Mason – Merched yn y Llyfrgell
Cyflwyniad gweledol a Nia Lloyd Jones yn holi Rhiannon Tregaron a Lowri Steffan, Siop Dots
Paned a chyfle i siopa
Drama gan aelodau’r Parc
 
Sesiwn Prynhawn Sadwrn 1.15 o’r gloch  yn cychwyn o Tamed Da
Preswylwyr fydd yn cael blaenoriaeth ar y gwibdeithiau
Dewis 1: Taith gerdded Genau’r Glyn yng ngofal Huw Ceiriog a Gwynfryn Evans
(Taith gerdded gymedrol)
Dewis 2: Llyfrgell Genedlaethol – prynhawn i weld arddangosfeydd, taith dywys ayyb
Dewis 3:  Ardal Blaenau Rheidol a Nant Moch – John Williams
Dewis 4:  Cwm Ystwyth – Edgar Morgan
Dewis 5: Taith y Gwyll a Phontarfynach – Dafydd Morgan
Dewis 6: Taith Llanilar a Thrawsgoed – Ada Evans

Nos Sadwrn am 7.30 o’r gloch –  Sioe Ffasiwn, Arddangosfa Blodau a Datganiad Cerddorol Tocyn – £12.00
Sioe Ffasiwn yng nghwmni Edida J ochr yn ochr â Sioe Ffasiwn y Degawdau yng ngofal Mererid a Margarette.
Arddangosfa Blodau y dechreuad yn y 60au a’r presennol gan edrych i’r dyfodolgan Kevin Davies.
Datganiad Cerddorol gan Rhys Taylor a Gwawr Jones
Opsiynol – mae croeso i chi wisgo dillad y 60au.  Ar gyfer y noson hon bydd gwobr
arbennig i’r wisg orau

Sesiwn Bore Sul – 9 o’r gloch Tocyn – £8.00 yn cynnwys paned
Gwasanaeth yng ngofal aelodau Ceredigion
Y ddau William – William Williams (Cangen Bro Pantycelyn) a William Salisbury (Cangen  Llansannan)
Prifardd Hywel Griffiths (Cerddi a Chantre’r Gwaelod) Paned
Pinaclau y Prosiect Treftadaeth – Alaw Roberts a Branwen Davies

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf