Ymweliad Arbennig i Ganolfan Merched y Wawr

Diolch i’r ymwelwyr arbennig a ddaeth i Ganolfan Merched y Wawr heddiw, sef Caroline Lendrum o Seland Newydd, Sian Griffiths a Daniel Rees Griffiths. Roeddent yn chwilio am hanes aelodau o’r teulu ac wedi darganfod fod Evan Miles wedi cael ei fedyddio yn y Capel (sydd bellach yn Ganolfan) ar yr 8fed o Fehefin 1833. Diolch am alw i’n gweld a gobeithio yn wir y byddwch yn darganfod mwy o’r hanes.

Thanks to Caroline Lendrum, Sian Griffiths and Daniel Rees Griffiths for calling into the National Merched y Wawr Centre today. They came to the chapel (now converted into our hq) to see where a relative named Evan Miles was christened on the 8th of June 1833. It was a pleasure to meet you.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf