Cangen Llundain yn Nhŷ’r Cyffredin

Dyma aelodau newydd cangen Merched y Wawr Llundain tu allan i Dŷ‘r Cyffredin gyda Ben Lake, yr Aelod Seneddol.

Casglu Sbwriel ar Faes yr Eisteddfod

Ar ddydd Iau, 9fed o Awst 2018, bu criw brwdfrydig yn casglu sbwriel ar faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd. Braf iawn oedd cydweithio gyda’r Mudiad Meithrin, Cadw Cymru’n Daclus, Urdd  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft y Gogledd 2019

Os ydych awydd dod i Gwrs Crefft y Gogledd yn Glasdir, Llanrwst ar ddydd Sadwrn y 19eg o Ionawr i wneud cyrsiau gyda pheiriant – cwiltio fel chi’n mynd a  …Darllen mwy  »

Rhanbarth Arfon yn Cyflwyno Mainc i Ysbyty Gwynedd

I ddathlu hanner can mlynedd Merched y Wawr cyflwynodd aelodau Rhanbarth Arfon fainc i Ysbyty Gwynedd. Gosodwyd y fainc yn yr ardd synhwyraidd newydd i rai sy’n byw a dementia.  …Darllen mwy  »

Lawnsio’r Prosiect Ailgylchu 6000

Fe lansiwyd prosiect Meirwen Lloyd ein Llywydd Cenedlaethol yn y Ffair Aeaf eleni. Ein sialens fydd casglu dros 6000 o fagiau o sbwriel plastig a chydweithio gyda Cadw Cymru’n Daclus  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Coeden Nadolig

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth creu Coeden Nadolig. Daeth Dilys Ann Richards o gangen Pen-y-bont ar Ogwr yn 1af Yn 2il, daeth Mim Roberts (Aelod Unigol)  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Clytwaith Nadoligaidd

Dyma’r buddugwyr yn y gystadleuaeth creu Clytwaith Nadoligaidd. Da iawn i bawb wnaeth gystadlu! Yn 1af – Mair Davies o Bontarddulais. Llongyfachiadau mawr Mim Roberts ddaeth yn 2il ac yn  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Pot o Bicl

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwneud Pot o Bicl neu Bicilili yn y Ffair Aeaf 2018. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran! Lyn Guy o gangen y Bontfaen ddaeth yn 1af.  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Par o Sanau

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwau par o sanau. Llongyfarchiadau i Eifiona Davies o gangen Penmachno a ddaeth i’r brig! Delyth Lewis, Cangen Llangwyryfon ddaeth yn 2il A Anwen Hughes o  …Darllen mwy  »

Gwobrau’r Mudiad Meithrin 2018

Dyma Jill Lewis yn cyflwyno gwobr Mudiad Meithrin ar ran Merched y Wawr i Bwyllgor Cylch Meithrin Drefach Felindre.
Tudalen 1 o 10 1