Cangen Mynach a’r Cylch yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Cangen Mynach a’r Cylch yn brysur iawn yn casglu sbwriel yn ddiweddar i gefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Y nod yw i gasglu 6000 o fagiau  …Darllen mwy  »

Buddugwyr y Babell Flodau

Thema’r trefniant blodau eleni oedd ‘Llwybrau’ a llongyfarchiadau mawr i Gaynor Bryan Jones o ranbarth Glyn Maelor ar ddod yn fuddugol, Lilwen Thomas, Caerfyrddin yn ail a Glenys Morgan o  …Darllen mwy  »

Buddugwyr Cwpan Radi Thomas 2019

Llongyfarchiadau gwresog i bawb a wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas – Llongyfarchiadau i ranbarth Penfro a ddaeth yn gyntaf, Dwyfor ddaeth yn ail gyda Arfon yn drydydd. Diolch  …Darllen mwy  »

Lansiad Cân y Gân

Heddiw bydd lansiad Cân y Gân, CD ar gyfer siaradwyr Cymraeg sydd yn byw a dementia. Mae ymchwil gan Brifysgol Bangor yn dangos gall cerddoriaeth wella ansawdd bywyd pobl sydd  …Darllen mwy  »

Gwobr Gofalu Trwy’r Gymraeg

Mae pleidleisio bellach ar agor i ddewis enillydd ar gyfer y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg gyntaf Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu gweithwyr gofal cyflogedig mewn  …Darllen mwy  »

Gorwelion Godidog

Mae Merched y Wawr yn ddiolchgar iawn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro am gydweithio gyda ni eleni yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. Fel y gwyddoch; Sir Benfro sydd  …Darllen mwy  »

Cofrestru Dyddiol Penwythnos Preswyl 2019

Mae ffurflen ddyddiol y Penwythnos Preswyl nawr ar gael! DYDDID CAU 7/08/19 Ffurflen Ddyddiol Penwythnos Preswyl 2019

Teyrnged i Mair Penri

Cymeriad, oedd fel mam i ni oll, yn llawn caredigrwydd ac a roddodd ei chalon yng ngweithgareddau Merched y Wawr. Roedd ei phresenoldeb yn llenwi pob modfedd o bob lle,  …Darllen mwy  »

Ymweliad Arbennig i Ganolfan Merched y Wawr

Diolch i’r ymwelwyr arbennig a ddaeth i Ganolfan Merched y Wawr heddiw, sef Caroline Lendrum o Seland Newydd, Sian Griffiths a Daniel Rees Griffiths. Roeddent yn chwilio am hanes aelodau  …Darllen mwy  »

Penwythnos Preswyl 2019

Mae’r ffurflen gofrestru ar gyfer y Penwythnos Preswyl ym Mangor nawr ar gael! Penwythnos Preswyl 2019  
Tudalen 1 o 14 1