Llun y Dydd a Dod i adnabod..

📸Llun y Dydd Dyma lun o Ferched y Wawr y Garreg Wen, Ffostrasol yn mwynhau clonc a choffi yn yr haul bore dydd Mercher diwethaf. 📜Dod i adnabod.. Dyma gyfle  …Darllen mwy  »

Amserlen Podlediadau

Amserlen Podlediadau Dyma restr o pryd fydd y podlediadau yn cael ei rhyddhau dros yr wythnosau nesaf ar gyfer rhifyn Haf/Hydref 2020 Y Wawr. Cofiwch gadw lygaid allan amdanynt, mae  …Darllen mwy  »

Podlediad a Dod i Adnabod

📢📢Podlediad Dyma erthygl ‘Aelodau’n torri record byd’ o rifyn Haf/Hydref 2020! Ydych chi’n cofio pam fod aelodau Merched y Wawr wedi torri record byd? Gwrandewch i ddarganfod! https://youtu.be/UfDjIrX052E   📜Dod  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd a Dod i Adnabod

📸Llun y Dydd Grwp Cerdded Camu Mlân Dyma lun o’r daith gerdded ar y llwybr ger Cronfa Ddwr Felindre – y cyntaf ers mis Chwefror. Roedd 16 o aelodau yno  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd a Dod i Adnabod…

Llun y Dydd Aelodau Clwb Gwawr yn cwrdd yn yr awyr agored ar Draeth Morgan, nepell o Westy’r Cliff, Aberteifi, ac yn mwynhau picnic. Hunlun penigamp gan y cysylltydd newydd,  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd a Dod i adnabod….

📸Llun y Dydd Wedi holl helbul y cyfnod clo, cafodd aelodau cangen Y Fali gyfarfod anarferol ym mis Medi – Picnic yn y Parc. Daeth nifer sylweddol o’r aelodau ynghyd  …Darllen mwy  »

Negeseuon

Allwch chi siarad Cymraeg? Ydych chi’n wrandȁwr da ac eisiau helpu teuluoedd sydd mewn argyfwng? Dyma gyfle cyffrous i Weithiwr Cymorth i Deuluoedd (Llinell Gymorth) (gweithio o gartref) fod yn  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd a Cant y Penwythnos

📸Llun y Dydd Wedi holl helbul y cyfnod clo, cafodd aelodau cangen Y Fali gyfarfod anarferol ym mis Medi – Picnic yn y Parc. Daeth nifer sylweddol o’r aelodau ynghyd  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd a Cant y penwythnos

📸Llun y Dydd Er bod aelodau cangen Llanelwy wedi bod yn cadw mewn cysylltiad trwy gyfrwng Zoom yn ystod y Cyfnod Clo roedd yn braf iawn cael dod at ein  …Darllen mwy  »

Geiriau Karen Owen i ranbarth Dwyfor ar ddiwrnod Owain Glyndŵr

Rhanbarth Merched y Wawr Dwyfor yn dathlu dydd Owain Glyndŵr yn rhithiol yng nghwmni Karen Owen.  
Tudalen 1 o 38 1