Bowlio Deg y Gogledd

Dyma luniau’r canghennau a ddaeth i’r brig yng  nghystadleuaeth Bowlio Deg y Gogledd.

Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf

Mae dyddiad cau cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf ar 10 Hydref 2017. Cliciwch i lawrlwytho’r ffurflen gofrestru: Ffurflen gofrestru cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf CREFFT Calendr  …Darllen mwy  »

Cystadlaethau Merched y Wawr yn Sioe Llanelwedd

Llongyfarchiadau i Gorllewin Morgannwg ar ddod yn Gyntaf, Colwyn yn Ail a Ceredigion yn Drydydd yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas. Llongyfarchiadau mawr i’r rhai a fu yn gosod y blodau  …Darllen mwy  »

Digwyddiadau Merched y Wawr Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ynys Môn 2017

Dydd Llun, 7 Awst – Stondin S4C am 1 Cwmni Teledu Orchard a Merched y Wawr ar banel sy’n cael ei gadeirio gan Daloni Metcalf.  Croeso cynnes i bawb Dydd  …Darllen mwy  »

Cyfle i weithio i Ferched y Wawr

Tocynnau dyddiol Penwythnos Preswyl Dathlu’r Aur ar werth

Mae tocynnau dyddiol ar gyfer y Penwythnos Preswyl Dathlu’r Aur sydd i’w gynnal yn Aberystwyth ar 8-10 Medi 2017  ar werth! Llawrlwythwch y ffurflen neu cysylltwch â’r Ganolfan yn Aberystwyth ar 01970 611  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr yn heidio i’r Bala i ddathlu hanner cant

Merched y Wawr yn heidio i’r Parc ger Y Bala y penwythnos hwn wrth i’r mudiad ddathlu ei hanner can mlwyddiant.

Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr! Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr,  …Darllen mwy  »

Cyhoeddi rhifyn arbennig o’r Wawr i Ddathlu’r Aur

Pan ddaeth yr alwad ffôn oddi wrth Tegwen yn gofyn i mi olygu rhifyn Dathlu’r Aur o’r Wawr fy ymateb cyntaf, gan wybod nad oes modd dweud na wrth Tegwen  …Darllen mwy  »

Eisteddfod yr Urdd Penybont ar Ogwr

Detholiad o luniau Pabell Merched y Wawr yn Eisteddfod yr Urdd.
Tudalen 1 o 8 1