Merched y Wawr yn heidio i’r Bala i ddathlu hanner cant

Merched y Wawr yn heidio i’r Parc ger Y Bala y penwythnos hwn wrth i’r mudiad ddathlu ei hanner can mlwyddiant.

Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr! Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr,  …Darllen mwy  »

Cyhoeddi rhifyn arbennig o’r Wawr i Ddathlu’r Aur

Pan ddaeth yr alwad ffôn oddi wrth Tegwen yn gofyn i mi olygu rhifyn Dathlu’r Aur o’r Wawr fy ymateb cyntaf, gan wybod nad oes modd dweud na wrth Tegwen  …Darllen mwy  »

Eisteddfod yr Urdd Penybont ar Ogwr

Detholiad o luniau Pabell Merched y Wawr yn Eisteddfod yr Urdd.

Gŵyl Haf Aur Merched y Wawr

Hwyl yr ŵyl Haf Aur – adloniant, cymdeithasu, paneli, coginio – am wledd o fara brith, stondinau, cinio blasus, chwaraeon, blodau hyfryd, crefft anhygoel, gwobrau hyfryd, trelar lliwgar, sash newydd,  …Darllen mwy  »

Dathlu diwylliant Cymru yn Nhŷ Gwydyr

Fel rhan o Wythnos Cymru yn Llundain, derbyniwyd gwahoddiad oddi wrth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS a Gweinidogion Cymru Guto Bebb AS a’r Arglwydd Bourne i  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft Aur y De

Cynhaliwyd Cwrs Crefft Aur y De yng Ngwesty Tyglyn Aeron ar ddydd Sadwrn 4ydd o Fawrth.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus Iawn i Bawb

Dydd Gŵyl Dewi Hapus Iawn i Bawb. Beth am wneud y pethau bychain heddiw fel cychwyn pob sgwrs yn Gymraeg? Dyma ddetholiad o luniau aelodau  Merched y Wawr  yn dathlu’r aur  …Darllen mwy  »

Llun presennol o aelodau gwreiddol Cangen Y Parc

Yn ddiweddar tynnwyd llun o   aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc.  Rhes ôl: Glenys Thomas, Olwen Roberts, Jane Evans, Lona Puw, Dorothy Jones, Rhes flaen:  Gwen Jones, Hannah Williams, Sylwen  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft Aur y Gogledd

Cynhaliwyd cyrsiau Crefft  Aur y Gogledd yng Nghanolfan hyfryd Glasdir, Llanrwst ddydd Sadwrn 21 Ionawr.  Cafwyd croeso cynnes gan Sandra Morris Jones y Llywydd Cenedlaethol ac fe gafwyd diwrnod hwyliog  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 7 1