Gwobr Gofalu Trwy’r Gymraeg

Mae pleidleisio bellach ar agor i ddewis enillydd ar gyfer y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg gyntaf Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu gweithwyr gofal cyflogedig mewn  …Darllen mwy  »

Gorwelion Godidog

Mae Merched y Wawr yn ddiolchgar iawn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro am gydweithio gyda ni eleni yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. Fel y gwyddoch; Sir Benfro sydd  …Darllen mwy  »

Cofrestru Dyddiol Penwythnos Preswyl 2019

Mae ffurflen ddyddiol y Penwythnos Preswyl nawr ar gael! DYDDID CAU 7/08/19 Ffurflen Ddyddiol Penwythnos Preswyl 2019

Teyrnged i Mair Penri

Cymeriad, oedd fel mam i ni oll, yn llawn caredigrwydd ac a roddodd ei chalon yng ngweithgareddau Merched y Wawr. Roedd ei phresenoldeb yn llenwi pob modfedd o bob lle,  …Darllen mwy  »

Ymweliad Arbennig i Ganolfan Merched y Wawr

Diolch i’r ymwelwyr arbennig a ddaeth i Ganolfan Merched y Wawr heddiw, sef Caroline Lendrum o Seland Newydd, Sian Griffiths a Daniel Rees Griffiths. Roeddent yn chwilio am hanes aelodau  …Darllen mwy  »

Penwythnos Preswyl 2019

Mae’r ffurflen gofrestru ar gyfer y Penwythnos Preswyl ym Mangor nawr ar gael! Penwythnos Preswyl 2019  

Prosiect y Llywydd Cenedlaethol

Bwriad Prosiect y Llywydd Cenedlaethol eleni ydy casglu 6,000 o fagiau sbwriel ledled Cymru. Os ydych chi wedi bod yn casglu sbwriel yn eich ardal leol – Anfonwch eich lluniau  …Darllen mwy  »

Hysbyseb Swydd

Swyddog Technoleg,  Gweinyddol a Chylchgrawn Merched y Wawr Cyflog: Graddfa 3  £18,065 Oriau: 37 awr yr wythnos Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf 2019 Dyddiad cychwyn swydd: 27 Awst 2019 Lleoliad: Aberystwyth  …Darllen mwy  »

Theatr Bara Caws yn Cyflwyno Gwledd y ‘Steddfod

Gweler y poster isod am wybodaeth ynglŷn a dau gynhyrchiad gan Theatr Bara Caws fydd yn cael eu dangos yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst a’r Cylch 2019. Bydd ‘Gair o Gariad’  …Darllen mwy  »

Rhanbarth y De-Ddwyrain yn Casglu Sbwriel

Fel rhan o ymgyrch genedlaethol Merched y Wawr, aeth rhai o ffrindiau ac aelodau Rhanbarth y De-Ddwyrain ati i gasglu sbwriel o amgylch Ysgol Treganna fore dydd Sadwrn, yr 22ain  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 13 1