DYDD MIWSIG CYMRU 07/02/2020

Dydd Miwsig Cymru hapus i chi gyd! Cofiwch fod ymarfer Côr Hwyliog Ceredigion a Phenfro ymlaen nos Fawrth nesaf y 11.02 yn barod at gyfer Eisteddfod Genedlaethol Tregaron!      …Darllen mwy  »

Llun y Dydd – 05/02

LLUN Y DYDD: Dyma gip o’r ystafell sydd erbyn hyn yn ‘swyddfa’ yn y Ganolfan Genedlaethol wrth glirio, lle mae desg y Cyfarwyddwr Cenedlaethol bellach yn eistedd! Dewch yn ôl  …Darllen mwy  »

Cwrs Sgiliau Technoleg

Eisiau datblygu eich sgiliau technoleg? • Ymgysylltu cymunedol – sy’n canolbwyntio ar y gwahanol blatfformau digidol i’ch helpu o ran hyrwyddo eich neges a chyfathrebu yn y byd digidol/cyfryngau cymdeithasol.  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd – 04/02

A dyma sut mae blaen yr adeilad o’r llun ddoe yn edrych erbyn heddiw!

Llun y Dydd – 03/02

Dyma flaen yr adeilad wrth gychwyn y clirio a’r sortio, cyn ei agor fel Canolfan Cenedlaethol Merched y Wawr yn 2000.

Llun y Dydd – 02/02

Dyma’r Ganolfan Genedlaethol pan oedd yn Gapel Seion nôl yn 1823 o dan ofal y Parch Aseriah Shadrach.

Llun y Dydd: 01/02

LLUN Y DYDD: Gan fod Canolfan Cenedlaethol Merched y Wawr yn dathlu 20 mlynedd ers agor ar y 1af o Fawrth bydd llun y dydd yn gysylltiedig ar ganolfan yn  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft y Gogledd 2020

Cynhaliwyd Cwrs Crefft y Gogledd 2020 ar Ionawr 18 yn Glasdir, Llanrwst. Gyda oddeutu 50 o aelodau roedd yn ddiwrnod prysur llawn hwyl. Roedd dau math o gwrs yn cael  …Darllen mwy  »

LLEOLIAD DIGWYDDIADAU YN ABERYSTWYTH

Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth?

Sesiynau Codi Ymwybyddiaeth a Hyfforddiant ar gyfer Mynd i’r Afael â Oedraniaeth Cliciwch yma am fwy o wybodaeth…
Tudalen 1 o 16 1