Dyddiadur Gweithgareddau 2018-2019

Dyma restr  o weithgareddau cenedlaethol Merched y Wawr am y flwyddyn 2018-2019: Gweithgareddau Merched y Wawr 2018-19  

Penwythnos Preswyl 2018

Cynhelir Penwythnos Preswyl 2018 yn Llanbedr Pont Steffan ar  7-9 Medi.  Medrwch lawrlwytho’r ffurflen gofrestru a manylion llawn yma …  

Sesiynau Blasu Crefft y De

Sesiynau Blasu Crefft y De yng Ngwesty Tyglyn Aeron, Ciliau Aeron, Dydd Sadwrn, 10 Mawrth 2018- 10 – 4 o’r gloch       Diolchwn i nawdd gan Laura Ashley  …Darllen mwy  »

Ffurflenni cofrestru Ciniawau’r Llywydd

Mae ffurflenni cofrestru ciniawau’r Llywydd Cenedlaethol ar gael i’w llawrlwytho yn awr: Cinio’r De i’w gynnal yng Ngwesty’r Emlyn, Castell Newydd Emlyn, Dydd Sadwrn, 14 Ebrill 2018    Ffurflen Gofrestru Cinio’r  …Darllen mwy  »

SWYDDI GWAG

Swydd Ddisgrifiad MYW Ffurflen Gais MYW

Ffair Aeaf

Dyma ganlyniadau cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf: Cystadleuaeth Coginio – Pot o jam unrhyw ffrwyth (gellir addurno’r pot) 1af   Dilys Roberts, Cangen Llandudoch, Rhanbarth Penfro 2il     …Darllen mwy  »

Gwobrwyo Cystadleuaeth Lfyfr Lloffion

Cynhaliwyd seremoni byr i wobrwyo’r gystadleuaeth llyfr lloffion yn y Ffair Aeaf.  Roedd y safon yn uchel iawn gyda 40 wedi ymgeisio. Diolch i Wasg Y Lolfa am noddi’r gystadleuaeth.  …Darllen mwy  »

Canlyniadau’r Cwis Hwyl Cenedlaethol 2017

Llongyfarchiadau enfawr i bawb a wnaeth gystadlu heno yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Ar y brig heno mae Cangen Bro Radur, ac yn gydradd  ail mae Aberystwyth a Changen  Llanuwchllyn.  …Darllen mwy  »

Cyfle i weithio i Fudiad Merched y Wawr

Cyfle gwych i weithio i Fudiad Merched y Wawr. Cysylltwch â’r swyddfa am fanylion pellach neu sgwrs anffurfiol.    

Bowlio Deg y Gogledd

Dyma luniau’r canghennau a ddaeth i’r brig yng  nghystadleuaeth Bowlio Deg y Gogledd.
Tudalen 1 o 9 1