Cystadlaethau Crefft a Choginio – Gŵyl Fai 2019

Bu cystadlu brwd yng Ngŵyl Fai Merched y Wawr eleni. Dyma ychydig o luniau a chanlyniadau o gystadlaethau y Crefft a Choginio. Addurn ar gyfer Top/Brig y Goeden Nadolig 1af:  …Darllen mwy  »

Chwaraeon Cenedlaethol 2019

Ar ddydd Gwener, 17eg o Fai, fe ddechreuodd cystadlaethau Chwaraeon Cenedlaethol Merched y Wawr yng Nghlwb Golff Borth gyda chwech aelod yn cystadlu. Diolch i Elizabeth Evans am ddyfarnu a  …Darllen mwy  »

Penwythnos Preswyl 2019

Mae’r ffurflen gofrestru ar gyfer y Penwythnos Preswyl ym Mangor nawr ar gael! Penwythnos Preswyl 2019  

Gwely a Brecwast dros gyfnod Eisteddfod Sir Conwy

Mae 2 ystafell ar gael yng Ngwesty Gwely a Brecwast y ‘Pengwern’ am 7 noson dros gyfnod Eisteddfod Sir Conwy Mwy o wybodaeth yma – Pengwern Country House

Cangen Penrhosgarnedd yn Casglu Sbwriel

Bu tipyn o grafu pen am sut roedd mynd o gwmpas casglu sbwriel i gyrraedd ein targed. Rhaid cael menyg, medd pawb, a theclyn i godi’r sbwriel, ond o ble?  …Darllen mwy  »

Cangen Bronant yn Dathlu’r Aur

Llongyfarchiadau i Gangen Bronant a’r Cylch ar ddathlu’r 50! Bu’r aelodau gweithgar yn mwynhau yng nghwmni’r Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd a Tegwen Morris. Dyma ychydig o luniau o’r noson    …Darllen mwy  »

Cangen Llanrhaeadr ym Mochnant yn 50

Llongyfarchiadau gwresog i Ferched y Wawr Llanrhaeadr ym Mochnant a fu’n Dathlu’r Aur gyda thê prynhawn blasus yn y Dyffryn – cymdeithasu hyfryd.  

Cangen Bro Ilar yn Cefnogi Prosiect 6000 y Llywydd

Da iawn i aelodau cangen Merched y Wawr Bro Ilar am gymryd rhan ym mhrosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd wrth gasglu bagiau o sbwriel yn y gymuned.

Cangen a Chlwb Abertawe yn Creu gyda Grace Birt

Cangen Abertawe a Chlwb Gwawr Abertawe yn mwynhau noson o greu dan arweiniad gwych Grace Birt. Noson hyfryd.

Cwrs Crefft y De

Bu aelodau Merched y Wawr yn mwynhau yng Nghwrs Crefft y De yn Nhŷ Glyn Aeron dros y penwythnos. Roedd dewis o bedwar cwrs gwahanol – creu canhwyllau, clawr llyfr,  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 12 1