Cinio’r Llywydd yn y Gogledd

Ar y 9fed o Fawrth, bu aelodau Merched y Wawr, rhanbarthau’r Gogledd yn mwynhau yng Ngwesty’r Oriel, Llanelwy yng Nghinio’r Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Diolch i Gwenan, Ynyr, Osian a  …Darllen mwy  »

Cystadleuaeth y Dysgwyr 2019

Dim ond pythefnos sydd i fynd cyn dyddiad cau Cystadleuaeth y Dysgwyr 2019! Cewch fwy o fanylion am y cystadlaethau yma – Poster Cystadleuaeth y Dysgwyr Anfonwch eich gwaith i  …Darllen mwy  »

Apêl i Greu Casgliad o Gerddoriaeth i Henoed Cymru

Mae Merched y Wawr yn cyd-weithio gyda Prifysgol Bangor ar hyn o bryd i greu cryno ddisg o ganeuon arbennig ar gyfer cartrefi gofal ar draws Cymru. Mae’r prosiect yn  …Darllen mwy  »

Brecwast Ffermdy Blynyddol Undeb Amaethwyr Cymru

Dyma Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr yn mynychu Brecwast Ffermdy blynyddol Undeb Amaethwyr Cymru ar yr 22ain o Ionawr yng Nghaerdydd.  

Cwrs Crefft y Gogledd 2019 – Gwaith Peiriant

Dyma aelodau Merched y Wawr yn brysur yng Nghwrs Crefft y Gogledd yn Glasdir, Llanrwst ddydd Sadwrn y 19eg o Ionawr. Bu Eirlys Savage a Bethan Pendleton yn helpu un  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft y Gogledd 2019 – Gwaith Llaw

Bu aelodau Merched y Wawr yn brysur ar Gwrs Crefft y Gogledd ddydd Sadwrn y 19eg o Ionawr yn Glastir, Llanrwst. Dyma luniau o’r cyrsiau gwaith llaw lle bu aelodau  …Darllen mwy  »

Casglu Sbwriel ar Faes yr Eisteddfod

Ar ddydd Iau, 9fed o Awst 2018, bu criw brwdfrydig yn casglu sbwriel ar faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd. Braf iawn oedd cydweithio gyda’r Mudiad Meithrin, Cadw Cymru’n Daclus, Urdd  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft y Gogledd 2019

Os ydych awydd dod i Gwrs Crefft y Gogledd yn Glasdir, Llanrwst ar ddydd Sadwrn y 19eg o Ionawr i wneud cyrsiau gyda pheiriant – cwiltio fel chi’n mynd a  …Darllen mwy  »

Rhanbarth Arfon yn Cyflwyno Mainc i Ysbyty Gwynedd

I ddathlu hanner can mlynedd Merched y Wawr cyflwynodd aelodau Rhanbarth Arfon fainc i Ysbyty Gwynedd. Gosodwyd y fainc yn yr ardd synhwyraidd newydd i rai sy’n byw a dementia.  …Darllen mwy  »

Lawnsio’r Prosiect Ailgylchu 6000

Fe lansiwyd prosiect Meirwen Lloyd ein Llywydd Cenedlaethol yn y Ffair Aeaf eleni. Ein sialens fydd casglu dros 6000 o fagiau o sbwriel plastig a chydweithio gyda Cadw Cymru’n Daclus  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 11 1