Gŵyl Haf Aur Merched y Wawr

Hwyl yr ŵyl Haf Aur – adloniant, cymdeithasu, paneli, coginio – am wledd o fara brith, stondinau, cinio blasus, chwaraeon, blodau hyfryd, crefft anhygoel, gwobrau hyfryd, trelar lliwgar, sash newydd,  …Darllen mwy  »

Dathlu diwylliant Cymru yn Nhŷ Gwydyr

Fel rhan o Wythnos Cymru yn Llundain, derbyniwyd gwahoddiad oddi wrth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS a Gweinidogion Cymru Guto Bebb AS a’r Arglwydd Bourne i  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft Aur y De

Cynhaliwyd Cwrs Crefft Aur y De yng Ngwesty Tyglyn Aeron ar ddydd Sadwrn 4ydd o Fawrth.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus Iawn i Bawb

Dydd Gŵyl Dewi Hapus Iawn i Bawb. Beth am wneud y pethau bychain heddiw fel cychwyn pob sgwrs yn Gymraeg? Dyma ddetholiad o luniau aelodau  Merched y Wawr  yn dathlu’r aur  …Darllen mwy  »

Llun presennol o aelodau gwreiddol Cangen Y Parc

Yn ddiweddar tynnwyd llun o   aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc.  Rhes ôl: Glenys Thomas, Olwen Roberts, Jane Evans, Lona Puw, Dorothy Jones, Rhes flaen:  Gwen Jones, Hannah Williams, Sylwen  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft Aur y Gogledd

Cynhaliwyd cyrsiau Crefft  Aur y Gogledd yng Nghanolfan hyfryd Glasdir, Llanrwst ddydd Sadwrn 21 Ionawr.  Cafwyd croeso cynnes gan Sandra Morris Jones y Llywydd Cenedlaethol ac fe gafwyd diwrnod hwyliog  …Darllen mwy  »

Catalog Nwyddau Dathlu’r Aur

Cliciwch  i lawrlwytho’r  catalog –  Catalog Nwyddau Dathlu’r Aur Merched y Wawr    

Rhannwch eich Straeon chi

Mae Merched y Wawr wedi llwyddo i ennill arian o gronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer prosiect unigryw i ddathlu hanner can mlwyddiant y Mudiad yn 2017.  Amcan y prosiect  …Darllen mwy  »

Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf

Cafwyd dau ddiwrnod prysur dros ben ar stondin Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf, ac eleni eto roedd dros 150 o eitemau o safon uchel yng nghystadlaethau Merched y  …Darllen mwy  »

Canlyniadau’r Cwis Hwyl Cenedlaethol

Cafwyd noson wefreiddiol heno gyda dros 1,150 o aelodau Merched y Wawr yn cystadlu yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Mae’n debyg fod ambell i declyn wedi profi yn amhosibl i’w  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 7 1