Diwrnod Mentergarwch Merched Caerfyrddin

             

DIWRNODAU MENTERGARWCH

Cofiwch am y diwrnodau Mentergarwch Merched sydd wedi’u trefnu mewn lleoliadau gwahanol ar draws Cymru: Aberhonddu – 11 o Hydref Porthaethwy – 16 o Hydref Drenewydd – 23 o Hydref  …Darllen mwy  »

Penwythnos Preswyl 2019

Cynhaliwyd Penwythnos Preswyl 2019 ym Mangor, dan yr enw Bwrlwm Bangor. Cafwyd penwythnos llawn digwyddiadau a bwyta o gwmpas safle Prifysgol Bangor yn ogystal a gwibdeithiau i chwech leoliad gwahanol  …Darllen mwy  »

Buddugwyr y Babell Flodau

Thema’r trefniant blodau eleni oedd ‘Llwybrau’ a llongyfarchiadau mawr i Gaynor Bryan Jones o ranbarth Glyn Maelor ar ddod yn fuddugol, Lilwen Thomas, Caerfyrddin yn ail a Glenys Morgan o  …Darllen mwy  »

Buddugwyr Cwpan Radi Thomas 2019

Llongyfarchiadau gwresog i bawb a wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas – Llongyfarchiadau i ranbarth Penfro a ddaeth yn gyntaf, Dwyfor ddaeth yn ail gyda Arfon yn drydydd. Diolch  …Darllen mwy  »

Lansiad Cân y Gân

Heddiw bydd lansiad Cân y Gân, CD ar gyfer siaradwyr Cymraeg sydd yn byw a dementia. Mae ymchwil gan Brifysgol Bangor yn dangos gall cerddoriaeth wella ansawdd bywyd pobl sydd  …Darllen mwy  »

Gwobr Gofalu Trwy’r Gymraeg

Mae pleidleisio bellach ar agor i ddewis enillydd ar gyfer y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg gyntaf Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu gweithwyr gofal cyflogedig mewn  …Darllen mwy  »

Gorwelion Godidog

Mae Merched y Wawr yn ddiolchgar iawn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro am gydweithio gyda ni eleni yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. Fel y gwyddoch; Sir Benfro sydd  …Darllen mwy  »

Cofrestru Dyddiol Penwythnos Preswyl 2019

Mae ffurflen ddyddiol y Penwythnos Preswyl nawr ar gael! DYDDID CAU 7/08/19 Ffurflen Ddyddiol Penwythnos Preswyl 2019

Teyrnged i Mair Penri

Cymeriad, oedd fel mam i ni oll, yn llawn caredigrwydd ac a roddodd ei chalon yng ngweithgareddau Merched y Wawr. Roedd ei phresenoldeb yn llenwi pob modfedd o bob lle,  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 14 1