Llun ac Erthygl y Dydd – 28/03

  📸Llun y Dydd Penwythnos Preswyl 2012 yn Llanbedr Pont Steffan – mwynhau yn y ffreutur. Oeddech chi yn y Penwythnos hon? 📜Erthygl y Dydd I Fachynlleth mae’r erthygl heddiw  …Darllen mwy  »

Llun ac Erthygl y dydd – 27/03

📸Llun y Dydd Taith seiclo noddedig o Abertawe i Glynllfion, roedd criw yn codi arian i Gancr yr Ŵygelloedd. Y prif seiclwyr ydoedd Einir Wyn, Meryl Davies ag Elsie Roberts.  …Darllen mwy  »

Llun ac Erthygl y Dydd – 26/03

📸Llun y Dydd Llun o Sioe Llanelwedd 2012. O’r chwith i’r dde – Mererid James, Dr Esyllt Jones, Meryl Davies, John Price, Einir Wyn, Mary Price a Gill Griffiths. Cafwyd  …Darllen mwy  »

Llun ac Erthygl y Dydd – 25/03

📸Llun y Dydd: Dyma lun o Sioe Llanelwedd 2013. Gwerthu bagiau a’r casgliad yn mynd tuag at Cymorth Cristnogol. Gill Griffiths o ranbarth y De Ddwyrain oedd y Llywydd Cenedlaethol  …Darllen mwy  »

Gair i’r Aelodau gan y Llywydd Cenedlaethol Meirwen Lloyd

Fel eich Llywydd Cenedlaethol rwyf yn rhoi ychydig eiriau ar ein gwefan yn ystod yr argyfwng. Yn ein cyfarfod brys ar y 7fed o Fawrth yn Aberystwyth bu’r pwyllgor Llywio  …Darllen mwy  »

Llun ac Erthygl y Dydd – 23/03

📸Llun y Dydd: Dyma lawnsiad Baner newydd y Mudiad eto yng nghyfnod Catrin Stevens fel Llywydd Cenedlaethol rhwng 2000-2002. Fe gyflwynwyd y faner yn ystod Sioe Llanelwedd. Ydych chi’n cofio  …Darllen mwy  »

Llun ac Erthygl y Dydd – 22/03

📸Llun y Dydd: Dyma lun o gangen Henllan, buddugwyr y Parti Alaw Werin, yng Ngŵyl Bont. (Gŵyl Cenedlaethol Ddiwylliannol Ponthrydfendigaid) Eto roedd hyn i ddathlu 25 mlynedd y mudiad yn  …Darllen mwy  »

Llun ac Erthygl y Dydd – 21/03

📸Llun y Dydd: Taith Gerdded noddedig a gynhaliwyd pan oedd Catrin Stevens yn Lywydd Cenedlaethol yn y blynyddoedd 2000-2002. Cynhaliwyd taith gerdded ym mhob Rhanbarth gan godi arian tuag at  …Darllen mwy  »

Cerdd – Elin Angharad Davies

Diolch i Elin Angharad Davies am y gerdd yma, mae cymaint o wirionedd yn perthyn i’r geiriau, annogwn pob un ohonoch aelodau hyfryd i godi’r ffôn a cael sgwrs, braf  …Darllen mwy  »

Ifanwy Williams 1922 – 2020

Ifanwy Williams 1922 -2020 Cofiwn heddiw am un o aelodau gweithgar Merched y Wawr sef Ifanwy Williams o gangen Porthmadog. Roedd wedi cael ei magu yn Lerpwl. Bu yn ddiwyd  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 18 1