SWYDDI GWAG

Swydd Ddisgrifiad MYW Ffurflen Gais MYW

Ffair Aeaf

Dyma ganlyniadau cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf: Cystadleuaeth Coginio – Pot o jam unrhyw ffrwyth (gellir addurno’r pot) 1af   Dilys Roberts, Cangen Llandudoch, Rhanbarth Penfro 2il     …Darllen mwy  »

Gwobrwyo Cystadleuaeth Lfyfr Lloffion

Cynhaliwyd seremoni byr i wobrwyo’r gystadleuaeth llyfr lloffion yn y Ffair Aeaf.  Roedd y safon yn uchel iawn gyda 40 wedi ymgeisio. Diolch i Wasg Y Lolfa am noddi’r gystadleuaeth.  …Darllen mwy  »

Canlyniadau’r Cwis Hwyl Cenedlaethol 2017

Llongyfarchiadau enfawr i bawb a wnaeth gystadlu heno yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Ar y brig heno mae Cangen Bro Radur, ac yn gydradd  ail mae Aberystwyth a Changen  Llanuwchllyn.  …Darllen mwy  »

Cyfle i weithio i Fudiad Merched y Wawr

Cyfle gwych i weithio i Fudiad Merched y Wawr. Cysylltwch â’r swyddfa am fanylion pellach neu sgwrs anffurfiol.    

Bowlio Deg y Gogledd

Dyma luniau’r canghennau a ddaeth i’r brig yng  nghystadleuaeth Bowlio Deg y Gogledd.

Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf

Mae dyddiad cau cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf ar 10 Hydref 2017. Cliciwch i lawrlwytho’r ffurflen gofrestru: Ffurflen gofrestru cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf CREFFT Calendr  …Darllen mwy  »

Cystadlaethau Merched y Wawr yn Sioe Llanelwedd

Llongyfarchiadau i Gorllewin Morgannwg ar ddod yn Gyntaf, Colwyn yn Ail a Ceredigion yn Drydydd yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas. Llongyfarchiadau mawr i’r rhai a fu yn gosod y blodau  …Darllen mwy  »

Digwyddiadau Merched y Wawr Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ynys Môn 2017

Dydd Llun, 7 Awst – Stondin S4C am 1 Cwmni Teledu Orchard a Merched y Wawr ar banel sy’n cael ei gadeirio gan Daloni Metcalf.  Croeso cynnes i bawb Dydd  …Darllen mwy  »

Cyfle i weithio i Ferched y Wawr

Tudalen 1 o 8 1