Cwis Hwyl Cenedlaethol Rhanbarth Penfro

Tîm Maenclochog – Buddugol yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol Maureen George, Myfanwy Bowen ac Ann Morris.   Yn y llun yma mae Ann Howell, Llywydd y Rhanbarth ac Ann Davies  …Darllen mwy  »

Cwrs cyfieithu ar y pryd

Canlyniadau’r Cwis Hwyl

Canlyniadau’r Cwis Hwyl 

Cwis Cenedlaethol Merched y Wawr

Bydd Cwis Cenedlaethol Merched y Wawr yn parhau heno (09/11) am 7:30. Os oes rhywun yn methu mynychu oherwydd y tywydd, rhowch wybod i’r ysgrifennydd rhanbarth os gwelwch yn dda.  …Darllen mwy  »

Dawns i Bawb

Dyma lun o rai aelodau Cangen Eigiau, Aberconwy yn mwynhau ‘Dawns i Bawb’.

Cwtsh yn y Cynulliad

Dyma Meirwen Lloyd gyda Dr Gwenllian Lansdown Davies yn nigwyddiad Cwtsh yn y Cynulliad gyda’r Mudiad Meithrin  

Copi o Anthem y Mudiad i Bawb

Mae copi o’r anthem wedi ei ddosbarthu i bob Cangen a Chlwb ar ei newydd wedd. Diolch i Gwenan Gibbard o gwmni Sain am y diweddariad. Lawrlwythwch gopi yma

Dyddiadur Gweithgareddau 2018-2019

Dyma restr  o weithgareddau cenedlaethol Merched y Wawr am y flwyddyn 2018-2019: Gweithgareddau Merched y Wawr 2018-19  

Penwythnos Preswyl 2018

Cynhelir Penwythnos Preswyl 2018 yn Llanbedr Pont Steffan ar  7-9 Medi.  Medrwch lawrlwytho’r ffurflen gofrestru a manylion llawn yma …  

Sesiynau Blasu Crefft y De

Sesiynau Blasu Crefft y De yng Ngwesty Tyglyn Aeron, Ciliau Aeron, Dydd Sadwrn, 10 Mawrth 2018- 10 – 4 o’r gloch       Diolchwn i nawdd gan Laura Ashley  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 9 1