Dyddiad: 20/01/2018

Sesiynau Blasu Crefft y Gogledd 2018

Glasdir, Llanrwst
Mwy o wybodaeth

Ffurflen gofrestru

SESIYNAU BLASU CREFFT Y GOGLEDD a gynhelir yn Glasdir, Llanrwst, Dydd Sadwrn, 20 Ionawr 2018,  10 – 4 o’r gloch

 • Addurn  allan o bolysteirin gyda rhuban, piniau a secwins – Eirlys Savage
 • Gwneud ffelt ac yna troi y darlun yn garden – Eleri Jones
 • Paentio ar sidan gan wneud llun – Margaret Jones a Jên Morris
 • Gwneud broets o wydr y môr a defnydd – Ffion Gwyn

Bydd cost y diwrnod yn cynnwys tâl cofrestru, lleoliad a lluniaeth sy’n cynnwys paned wrth gyrraedd, brechdanau a chawl, pwdin paned amser cinio a chyn ymadael – £25

Diolchwn i nawdd gan Laura Ashley a’r Is-bwyllgor Gŵyl a Hamdden sy’n talu am gost tiwtoriaid a deunyddiau

Dyddiad: 03/02/2018

Is-bwyllgorau Cenedlaethol

Aberystwyth
Dyddiad: 17/02/2018

Pwyllgor Rhyngranbarthol

Dyddiad: 10/03/2018

Sesiynau Blasu Crefft y De 2018

Gwesty Tyglyn Aeron
Mwy o wybodaeth

Ffurflen Gofrestru

SESIYNAU BLASU CREFFT Y DE a gynhelir yng Ngwesty Tyglyn Aeron, Ciliau Aeron, Dydd Sadwrn, 10 Mawrth 2018- 10 – 4 o’r gloch

 • Gwneud broets o wydr a defnydd – Ffion Gwyn
 • Fframiau o gerrig bychain – Rhiannon Ling (Bodoli)
 • Argraffu ac addurno papur – Ruth Jên
 • Doliau ŷd – Aeres James

Bydd cost y diwrnod yn cynnwys tâl cofrestru, lleoliad, 3 paned, un wrth gyrraedd, gyda chinio ac wrth ymadael, a chyfraniad at gost y gweithgaredd £10

Diolchwn i nawdd gan Laura Ashley ar Is-bwyllgor Gŵyl a Hamdden sy’n talu am gost tiwtoriaid a deunyddiau.

Cyfyngir y cyrsiau i 20 aelod y cwrs, felly’r cyntaf i ymateb a gaiff le!

Dyddiad: 14/04/2018

Cinio Llywydd y De

Gwesty Emlyn, Castell Newydd Emlyn
Dyddiad: 21/04/2018

Cinio Llywydd y Gogledd

Plas Heli, Pwllheli
Dyddiad: 01/05/2018

Dathliad 200fed Rhifyn o ‘Y Wawr’

Aberystwyth
Dyddiad: 12/05/2018

Gŵyl y Pum Rhanbarth

Dyddiad: 19/05/2018

Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon 2018

Machynlleth
Mwy o wybodaeth

Cystadlaethau’r Wyl Haf 

Cystadlaethau Crefft: (cofrestru ar y diwrnod)

 1. Crefft – Eitem yn defnyddio ffelt
 2. Creff – Ffotograffiaeth – Hunlun (“Selffi”) unigol neu grŵp. Maint penagored
 3. Crefft – Coeden Nadolig
 4. Coginio – Cacen Geirios Gron (Unrhyw faint)

Cystadlaethau Ysgrifenedig (Dyddiad cau:  16 Ebrill 2018)

 1. Prif Seremoni – Tlws Llenyddol Ann Lewis – Teitl: ‘O dan y môr a’i donnau’ (Llenyddiaeth neu farddoniaeth unrhyw ffurf)
 2. Stori Feicro: Môr Forwyn neu Bysgodyn
 3. Cystadleuaeth a noddir gan Is-Bwyllgor Y Wawr – Erthygl sydd yn addas i’w chynnwys yn ‘Y Wawr’, fydd yn 750 – 800 o eiriau o hyd (gellir cynnwys lluniau)

Cystadlaethau Adloniant (Dyddiad cau: 1 Mai 2018) (Gellir uno canghennau a chlybiau os dymunir)

Cystadlaethau’r Dysgwyr
Lefel Sylfaen: ‘Cerdyn Post o lan y môr’
Lefel Canolradd: Dyddiadur wythnos ‘Ar lan y môr’
Lefel Uwch: Atgof  –  ‘Glan-y-môr’
Mae’r cystadlaethau yn agored i bawb sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith

Dyddiad: 28/05/2018 - 02/06/2018

Eisteddfod yr Urdd

Brycheiniog a Maesyfed
Tudalen 1 o 2 1