Dyddiad: 01/02/2020

Is-bwyllgorau Cenedlaethol

Dyddiad: 15/02/2020

Pwyllgor Rhyngranbarthol

Dyddiad: 14/03/2020
Amser: 10:00 - 16:00

Cwrs Crefft y De

Gwesty Tyglyn Aeron
Mwy o wybodaeth

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Dyddiad: 28/03/2020

Cinio Llywydd yn y De

Gwesty Nantyffin
Mwy o wybodaeth

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Dyddiad: 04/04/2020

Cinio Llywydd yn y Gogledd

Gwesty Quay, Deganwy
Mwy o wybodaeth

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Dyddiad: 09/05/2020

Gŵyl y Pum Rhanbarth

Dyddiad: 16/05/2020

Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon

Mwy o wybodaeth

Crefft – Ffotograffiaeth ‘Doniol’

Seren – unrhyw gyfrwng, unrhyw faint

Mwffiau Twidlan (Twiddle Muffs)

Coginio – Spwng o unrhyw flas e.e. Fictoria, Lemwn, Siocled

 

Prif Dlws Llenyddol Ann Lewis – “Bro fy mebyd”

Stori Feicro – “Arwres”

Erthygl ar gyfer cylchgrawn Y Wawr – “Ar Goll” (uchafswm o 800 gair)

 

Adloniant

  1. Sgets – Haleliwia! neu Halibalw!
  2. Canu, llefaru neu grŵp offerynnol

Uchafswm o 5 munud ar y llwyfan. Rhaid cael o leiaf tri person yn y Sgets a’r Adloniant (gellir cyfuno canghennau/clybiau neu ddod ag ymgais rhanbarthol i gystadlu yn yr uchod)

Cystadlaethau’r Dysgwyr yma

Dyddiad: 25/05/2020 - 30/05/2020

Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych

Sir Ddinbych
Dyddiad: 20/07/2020 - 23/07/2020

Cystadlaethau Sioe Llanelwedd 2020

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth

BLAEN RYBUDD –  Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd 2020

Thema – ‘Eden Werdd’

Crefft

Eitem yn defnyddio botwm neu fotymau (gellir creu y botwm os dymunir)

Paentio ‘Yr Ardd’ – (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)

Ffedog neu frat garddio

Creu Blodyn neu Flodau (unrhyw gyfrwng) wedi eu harddangos – y blodau yn unig i’w beirniadu

Coginio

Tarten Afal gaeëdig ar blât

 

Dyddiad: 20/07/2020 - 23/07/2020

Sioe Frenhinol Cymru

Llanelwedd
Tudalen 1 o 2 1