Dyddiad: 29/04/2020
Amser: 10:00 - 15:30

Cwrs Sgiliau Technoleg

Glasdir, Llanrwst
Mwy o wybodaeth

Dyddiad: 09/05/2020

Gŵyl y Pum Rhanbarth

Dyddiad: 16/05/2020

Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon

Mwy o wybodaeth

Crefft – Ffotograffiaeth ‘Doniol’

Seren – unrhyw gyfrwng, unrhyw faint

Mwffiau Twidlan (Twiddle Muffs)

Coginio – Spwng o unrhyw flas e.e. Fictoria, Lemwn, Siocled

 

Prif Dlws Llenyddol Ann Lewis – “Bro fy mebyd”

Stori Feicro – “Arwres”

Erthygl ar gyfer cylchgrawn Y Wawr – “Ar Goll” (uchafswm o 800 gair)

 

Adloniant

  1. Sgets – Haleliwia! neu Halibalw!
  2. Canu, llefaru neu grŵp offerynnol

Uchafswm o 5 munud ar y llwyfan. Rhaid cael o leiaf tri person yn y Sgets a’r Adloniant (gellir cyfuno canghennau/clybiau neu ddod ag ymgais rhanbarthol i gystadlu yn yr uchod)

Cystadlaethau’r Dysgwyr yma

Cystadlaethau Chwaraeon yma

Dyddiadau Cau a Chystadlaethau yma

Dyddiad: 25/05/2020 - 30/05/2020

Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych

Sir Ddinbych
Dyddiad: 20/07/2020 - 23/07/2020

Cystadlaethau Sioe Llanelwedd 2020

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth

BLAEN RYBUDD –  Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd 2020

Thema – ‘Eden Werdd’

Crefft

Eitem yn defnyddio botwm neu fotymau (gellir creu y botwm os dymunir)

Paentio ‘Yr Ardd’ – (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)

Ffedog neu frat garddio

Creu Blodyn neu Flodau (unrhyw gyfrwng) wedi eu harddangos – y blodau yn unig i’w beirniadu

Coginio

Tarten Afal gaeëdig ar blât

 

Dyddiad: 20/07/2020 - 23/07/2020

Sioe Frenhinol Cymru

Llanelwedd
Dyddiad: 01/08/2020 - 08/08/2020

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Ceredigion
Dyddiad: 04/09/2020 - 06/09/2020

Penwythnos Preswyl

Mwy o wybodaeth

Ffurflen Gofrestru yma

Dyddiad: 21/09/2020
Amser: 19:

Pwyllgor Rhanbarth ac Is-bwyllgorau Meirionnydd

Neuadd Llanelltyd
Dyddiad: 03/10/2020

Is-bwyllgorau Cenedlaethol

Tudalen 1 o 2 1