Dyddiad: 10/03/2018

Sesiynau Blasu Crefft y De 2018

Gwesty Tyglyn Aeron
Mwy o wybodaeth

Ffurflen Gofrestru

SESIYNAU BLASU CREFFT Y DE a gynhelir yng Ngwesty Tyglyn Aeron, Ciliau Aeron, Dydd Sadwrn, 10 Mawrth 2018- 10 – 4 o’r gloch

 • Gwneud broets o wydr a defnydd – Ffion Gwyn
 • Fframiau o gerrig bychain – Rhiannon Ling (Bodoli)
 • Argraffu ac addurno papur – Ruth Jên
 • Doliau ŷd – Aeres James

Bydd cost y diwrnod yn cynnwys tâl cofrestru, lleoliad, 3 paned, un wrth gyrraedd, gyda chinio ac wrth ymadael, a chyfraniad at gost y gweithgaredd £10

Diolchwn i nawdd gan Laura Ashley ar Is-bwyllgor Gŵyl a Hamdden sy’n talu am gost tiwtoriaid a deunyddiau.

Cyfyngir y cyrsiau i 20 aelod y cwrs, felly’r cyntaf i ymateb a gaiff le!

Dyddiad: 14/04/2018

Cinio Llywydd y De

Gwesty Emlyn, Castell Newydd Emlyn
Mwy o wybodaeth

Cinio’r Llywydd Cenedlaethol, Sandra Morris Jones
I’w gynnal yng Ngwesty’r Emlyn, Castell Newydd Emlyn
Dydd Sadwrn, 14 Ebrill 2018
Cyrraedd o 11.00 ymlaen, gogyfer â chinio am 12.00 o’r gloch
Adloniant – i’w gadarnhau
Ffurflen Gofrestru

Dyddiad: 21/04/2018

Cinio Llywydd y Gogledd 2018

Gwesty Meifod, Bontnewydd
Mwy o wybodaeth

Cinio’r Llywydd Cenedlaethol, Sandra Morris Jones

I’w gynnal yng Yng Ngwesty Meifod, Bontnewydd ger Caernarfon

Dydd Sadwrn, 21 Ebrill 2018

Cyrraedd o 11.00 ymlaen, gogyfer â chinio am 12.00 o’r gloch

Adloniant – i’w gadarnhau

Ffurflen Gofrestru

Dyddiad: 01/05/2018

Dathliad 200fed Rhifyn o ‘Y Wawr’

Aberystwyth
Dyddiad: 12/05/2018

Gŵyl y Pum Rhanbarth

Dyddiad: 19/05/2018

Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon 2018

Machynlleth
Mwy o wybodaeth

Rheolau Chwaraeon (amser cychwyn y cystadlaethau i’w cadarnhau)

Cystadlaethau’r Wyl Haf 

Cystadlaethau Crefft: (cofrestru ar y diwrnod)

 1. Crefft – Eitem yn defnyddio ffelt
 2. Creff – Ffotograffiaeth – Hunlun (“Selffi”) unigol neu grŵp. Maint penagored
 3. Crefft – Coeden Nadolig
 4. Coginio – Cacen Geirios Gron (Unrhyw faint)

 Cystadlaethau Ysgrifenedig (Dyddiad cau:  16 Ebrill 2018)

 1. Prif Seremoni – Tlws Llenyddol Ann Lewis – Teitl: ‘O dan y môr a’i donnau’ (Llenyddiaeth neu farddoniaeth unrhyw ffurf)
 2. Stori Feicro: Môr Forwyn neu Bysgodyn
 3. Cystadleuaeth a noddir gan Is-Bwyllgor Y Wawr – Erthygl sydd yn addas i’w chynnwys yn ‘Y Wawr’, fydd yn 750 – 800 o eiriau o hyd (gellir cynnwys lluniau)

Cystadlaethau Adloniant (Dyddiad cau: 1 Mai 2018)
(Gellir uno canghennau a chlybiau os dymunir)
Sgets: Y Môr (dim mwy na 5 munud ar y llwyfan)
Cyflwyniad: Chwedl  -(dim mwy na  5 munud ar y llwyfan)

Cystadlaethau’r Dysgwyr
Cystadlaethau’r Dysgwyr (Dyddiad cau: 1 Mawrth 2018)
Lefel Sylfaen: ‘Cerdyn Post o lan y môr’
Lefel Canolradd: Dyddiadur wythnos ‘Ar lan y môr’
Lefel Uwch: Atgof  –  ‘Glan-y-môr’
Mae’r cystadlaethau yn agored i bawb sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith

Dyddiad: 28/05/2018 - 02/06/2018

Eisteddfod yr Urdd

Brycheiniog a Maesyfed
Dyddiad: 23/07/2018 - 26/07/2018

Sioe Frenhinol Cymru 2018

Mwy o wybodaeth

SYLWER: Newid i’r rheolau gwreiddiol : Crefft (iii) Montage.

Ychwanegwyd neu collage

 

Sir Nawdd – Trefaldwyn

Cystadlaethau 2018 – Rheolau
Cystadleuaeth Cwpan Radi Thomas 2018 Pum eitem i’w beirniadu’n unigol
Thema  – ‘Mwynder Maldwyn’
Crefft:
(i)     Cannwyll 2D neu 3D (unrhyw gyfrwng)
(ii)    Eitem du a gwyn (unrhyw gyfrwng)
(iii)    Montage neu Collage – ffasiwn merched maint A3
(iv)    Eitem/Eitemau o wlân neu yn cynnwys gwlân
Coginio:
Eitem yn defnyddio briwgig melys

Y Babell Flodau
Thema:  ‘Y Plygain’

<

Dyddiad: 03/08/2018 - 11/08/2018

Eisteddfod Genedlaethol

Bae Caerdydd
Dyddiad: 07/09/2018 - 09/09/2018

Penwythnos Preswyl

Tudalen 1 o 2 1