Dyddiad: 25/06/2018

Pwyllgor Rhanbarth Môn

Capel y Gad, Bodffordd
Dyddiad: 23/07/2018 - 26/07/2018

Sioe Frenhinol Cymru 2018

Mwy o wybodaeth

SYLWER: Newid i’r rheolau gwreiddiol : Crefft (iii) Montage.

Ychwanegwyd neu collage

 

Sir Nawdd – Trefaldwyn

Cystadlaethau 2018 – Rheolau
Cystadleuaeth Cwpan Radi Thomas 2018 Pum eitem i’w beirniadu’n unigol
Thema  – ‘Mwynder Maldwyn’
Crefft:
(i)     Cannwyll 2D neu 3D (unrhyw gyfrwng)
(ii)    Eitem du a gwyn (unrhyw gyfrwng)
(iii)    Montage neu Collage – ffasiwn merched maint A3
(iv)    Eitem/Eitemau o wlân neu yn cynnwys gwlân
Coginio:
Eitem yn defnyddio briwgig melys

Y Babell Flodau
Thema:  ‘Y Plygain’

<

Dyddiad: 03/08/2018 - 11/08/2018

Eisteddfod Genedlaethol

Bae Caerdydd
Dyddiad: 07/09/2018 - 09/09/2018

Penwythnos Preswyl

Dyddiad: 22/09/2018

Pwyllgor Gwyl y Pum Rhanbarth

Dyddiad: 06/10/2018

Is-bwyllgorau Cenedlaethol

Aberystwyth
Dyddiad: 20/10/2018

Pwyllgor Rhyngranbarthol

Aberystwyth
Dyddiad: 09/11/2018

Cwis Hwyl Cenedlaethol

Dyddiad: 26/11/2018 - 27/11/2018

Ffair Aeaf 2018

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth

Cystadlaethau Ffair Aeaf 2018

Coginio – Pot o picl (dim ond nionod/winwns, picalili, llysiau, gyrcins)

Crefft – Coeden Nadolig

Crefft – Gwau pâr o sanau

Crefft – Clytwaith Nadoligaidd