Dyddiad: 22/07/2019 - 25/07/2019

Sioe Frenhinol Cymru 2019

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth
Dyddiad: 03/08/2019 - 10/08/2019

Eisteddfod Genedlaethol 2019

Sir Conwy
Dyddiad: 06/09/2019 - 08/09/2019

Penwythnos Preswyl – Bwrlwm Bangor

Bangor
Mwy o wybodaeth

Ffurflen Gofrestru y Penwythnos Preswyl nawr ar gael!

Manylion a Ffurflen Gofrestru Penwythnos Preswyl 2019

Dyddiad: 19/10/2019

Pwyllgor Rhyngrhanbarthol Hydref 2019

Canolfan Genedlaethol Merched y Wawr
Dyddiad: 25/11/2019 - 26/11/2019

Ffair Aeaf 2019

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth

Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf 25-26 Tachwedd 2019

CREFFT

Crefft – Eitem mewn piws/pinc NEU piws a phinc

Crefft – Carw (unrhyw gyfrwng)

Crefft – Golygfa Nadoligaidd (unrhyw gyfrwng)

COGINIO

Bisgedi Nadolig wedi eu cyflwyno’n bwrpasol, e.e. mewn bocs, ar blât neu hongian ar goeden)

FFURFLEN GAIS

Dyddiad: 25/11/2019 - 26/11/2019

Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf 2019

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth

Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf 25-26 Tachwedd 2019

CREFFT

Crefft – Eitem mewn piws/pinc NEU piws a phinc

Crefft – Carw (unrhyw gyfrwng)

Crefft – Golygfa Nadoligaidd (unrhyw gyfrwng)

COGINIO

Bisgedi Nadolig wedi eu cyflwyno’n bwrpasol, e.e. mewn bocs, ar blât neu hongian ar goeden)

FFURFLEN GAIS

Dyddiad: 20/07/2020 - 23/07/2020

Cystadlaethau Sioe Llanelwedd 2020

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth

BLAEN RYBUDD –  Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd 2020

Thema – ‘Eden Werdd’

Crefft

Eitem yn defnyddio botwm neu fotymau (gellir creu y botwm os dymunir)

Paentio ‘Yr Ardd’ – (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)

Ffedog neu frat garddio

Creu Blodyn neu Flodau (unrhyw gyfrwng) wedi eu harddangos – y blodau yn unig i’w beirniadu

Coginio

Tarten Afal gaeëdig ar blât

 

Dyddiad: 30/11/2020 - 01/12/2020

Ffair Aeaf 2020

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth

Blaen rybudd cystadlaethau’r Ffair Aeaf 2020

Crefft

Seren – unrhyw gyfrwng, unrhyw faint

Unrhyw eitem Nadoligaidd

Ysgyfarnog neu Gwningen – unrhyw gyfrwng

Coginio

Cacen Nadolig wedi ei haddurno i unigolyn