Rhanbarth Aberconwy

Cyflwyniad Aberconwy a Cholwyn o Brysiwch Ferched

Lluniau o gyflwyniad Aberconwy a Cholwyn o Brysiwch Ferched yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019.

Enillwyr Rhanbarth Aberconwy yn Sioe Llanrwst

Dyma rhai o enillwyr Rhanbarth Aberconwy yn adran Merched y Wawr yn Sioe Llanrwst. Llongyfarchiadau i bawb!  

Llwyddiant i Betws y Coed yn Ffair Haf Aberconwy

Dyma Nesta Rees yn cyflwyno tarian am y marciau uchaf yng nghystadleuaeth Radi Thomas i Haf Roberts ar ran cangen Betws y Coed a’r Fro yn Ffair Haf Aberconwy. Llongyfarchiadau  …Darllen mwy  »

Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. Dyma luniau o fuddugwyr cystadlaethau y dartiau, gyrfa chwist cymar a dominos. Pob hwyl i chi fydd yn cystadlu ym  …Darllen mwy  »

Dawns i Bawb

Dyma lun o rai aelodau Cangen Eigiau, Aberconwy yn mwynhau ‘Dawns i Bawb’.

Sioe Llanrwst

Dyma ychydig o luniau y stiwardiaid, beirniad a buddugwyr Sioe Llanrwst    

Chwist Aberconwy

Dyma luniau buddugwyr cystadleuaeth Chwist Cymar yn noson chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. 1af – Cangen Carmel 2il – Cangen Eigiau 3ydd – Betws y Coed a’r Fro

Dathliadau’r Aur yn Rhanbarth Aberconwy

Bu Rhanbarth Aberconwy’n dathu’r Aur yng Ngwety’r Eryrod, Llanmrwst ar yr 8fed o Fehefin.  Noson ardderchog wedi ei threfnu gan bwyllgor Celf a Chrefft, Aberconwy.  Roedd arddangosfa gan bob cangen  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Cenedlaethol

Cynhaliwyd Cwis Hwyl Rhanbarth Aberconwy yng Ngwesty’r Eryrod, Llanrwst gyda 15 tim yn cystadlu. Llongyfarchiadau i’r canlynol a ddaeth i’r brig: 1af: Tim Laura, Cangen Henryd gyda 75½ o farciau Cydradd  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Cenedlaethol

Llongyfarchiadau i gangen Eigiau a ddaeth yn gyntaf yn Rhanbarth Aberconwy.
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Gorffennaf

   • Awst

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Williams ag Anwen Hughes
  Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
  01492 640859 // 01492 640288
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883