Rhanbarth Aberconwy

Dawns i Bawb

Dyma lun o rai aelodau Cangen Eigiau, Aberconwy yn mwynhau ‘Dawns i Bawb’.

Chwist Aberconwy

Dyma luniau buddugwyr cystadleuaeth Chwist Cymar yn noson chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. 1af – Cangen Carmel 2il – Cangen Eigiau 3ydd – Betws y Coed a’r Fro

Dathliadau’r Aur yn Rhanbarth Aberconwy

Bu Rhanbarth Aberconwy’n dathu’r Aur yng Ngwety’r Eryrod, Llanmrwst ar yr 8fed o Fehefin.  Noson ardderchog wedi ei threfnu gan bwyllgor Celf a Chrefft, Aberconwy.  Roedd arddangosfa gan bob cangen  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Cenedlaethol

Cynhaliwyd Cwis Hwyl Rhanbarth Aberconwy yng Ngwesty’r Eryrod, Llanrwst gyda 15 tim yn cystadlu. Llongyfarchiadau i’r canlynol a ddaeth i’r brig: 1af: Tim Laura, Cangen Henryd gyda 75½ o farciau Cydradd  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Cenedlaethol

Llongyfarchiadau i gangen Eigiau a ddaeth yn gyntaf yn Rhanbarth Aberconwy.

Sioe Llanrwst

Lluniau rhai o aelodau Merched y Wawr a fu’n fuddugol yn Sioe Llanrwst.

Gwyl Haf Aberconwy 2016

Cystadlu yn Sioe Llanelwedd

Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy 2016

Dyma ganlyniadau chwaraeon Rhanbarth Aberconwy: Dominos: 1af Cangen Carmel, Gyrfa Chwist Cymar: 1af Cangen Penmachno Dartiau: 1af Cangen Carmel

Gwyl Haf Aberconwy

Nos Iau y 18fed o Fehefin 2015 cynhaliwyd Gwyl Haf Aberconwy yn  Neuadd Talybont. Agorwyd y noson gan Sydna Owen. Daeth rhai o ganghennau’r rhanbarth a stondinau gwerthu a.y.y.b.. Cafwyd sioe  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maureen Hughes
  Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
  01492 640 703
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883