Rhanbarth Aberconwy

Gwyl Haf Aberconwy

Nos Iau y 18fed o Fehefin cynhaliwyd Gwyl Haf Aberconwy’n neuadd Talybont. Agorwyd y noson gan Sydna Owen.
Daeth rhai o ganghennau’r rhanbarth a stondinau gwerthu a.y.y.b.
Beirniad y cystadlaethau at Sioe Llanelwedd oedd Ruth Davies, Llandegfan
Dyma’r canlyniadau;
Clytwaith – Iona Ellis, Llanrwst
Peintio – Falmai Cooksley, Mochdre
Bara Brith: Cyntaf – Anwen Gwyndaf, Penmacho, Ail – Myfanwy Roberts, Carmel, Trydydd – Ann Jones, Eigiau.
Talwyd y diolchiadau gan Alma Roberts

Nos Iau y 18fed o Fehefin cynhaliwyd Gwyl Haf Aberconwy’n neuadd Talybont

Nos Iau y 18fed o Fehefin cynhaliwyd Gwyl Haf Aberconwy’n neuadd Talybont

Eigiau

Ann Jones, Eigiau oedd yn llywyddu’r noson.

Eigiau

Eigiau

Clytwaith

Llanrwst

Cafwyd sioe ffasiynau gan Siop Blodeuwedd Llanrwst

Gwyl Haf Aberconwy

Clytwaith – Iona Ellis, Llanrwst

Peintio

Peintio – Falmai Cooksley, Mochdre

Swyddogion y pwyllgor

Swyddogion y pwyllgor Celf a Chrefft, modelau siop Blodeuwedd, Ruth Davies, Sydna Owen, Alma Roberts.

 

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maureen Hughes
  Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
  01492 640 703
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883