Rhanbarth Aberconwy

Dathliadau’r Aur yn Rhanbarth Aberconwy

Bu Rhanbarth Aberconwy’n dathu’r Aur yng Ngwety’r Eryrod, Llanmrwst ar yr 8fed o Fehefin.  Noson ardderchog wedi ei threfnu gan bwyllgor Celf a Chrefft, Aberconwy.  Roedd arddangosfa gan bob cangen yno.   Dangoswyd lluniau o’r pum degwad ar sgrin fawr. Cynhaliwyd cystadlaethau at Sioe Llanelwedd a’r beirniad oedd Sydna Owen.  Llywyddwyd y noson gan Alma Roberts.  Cafwyd swper a thorwyd cacen dathlu’r 50 gan Blodwen Jones, Llywydd Anrhydeddus Aberconwy.   Yn dilyn anerchiadau gan Meirwen Lloyd a Tegwen Morris cafwyd datganiad ar y delyn gan Dafydd Huw.   Talwyd y diolchiadau gan Ann Jones.

Blodwen Jones, Llywydd Anrhydeddus Rhanbarth Aberconwy yn torri'r gacen dathlu

Blodwen Jones, Llywydd Anrhydeddus Rhanbarth Aberconwy yn torri’r gacen dathlu

Betws y Coed a'r Fro

Betws y Coed a’r Fro

Llanddoged

Llanddoged

Aberconwy

Aberconwy

Llanrwst

Llanrwst

Cyffordd Llandudno

Cyffordd Llandudno

Eglwysbach

Eglwysbach

Betws y Coed a'r Fro

Betws y Coed a’r Fro

Penmachno

Penmachno

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Gorffennaf

   • Awst

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Dyddiad: 01/08/2020

  Sioe Eglwysbach

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Williams ag Anwen Hughes
  Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
  01492 640859 // 01492 640288
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883