Rhanbarth Arfon

Rhanbarth Arfon yn Dathlu’r Aur yng Ngwesty’r Celt

Bu aelodau Rhanbarth Arfon yn dathlu’r aur mewn digwyddiad yng Ngwesty’r Celt ar 8 Gorffennaf 2017.

Ffair Haf Pwyllgor Anabl Rhanbarth Arfon

Dyma luniau o Ffair Haf Arfon a drefnwyd gan bwyllgor anabl y rhanbarth. Cynhelir y ffair yn flynyddol i gasglu arian at elusennau.

Bowlio Deg Arfon

Cynhaliwyd  Bowlio Deg Arfon yn ddiweddar. Dyma’r buddugwyr:  1af Cangen Merched y Wawr Bethel, 2il – Cangen Merched y Wawr Caernarfon, 3ydd – Cangen Merched y Wawr Penygroes.  Sgôr uchaf  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Rhanbarth Arfon

Cystadlu yn Sioe Llanelwedd

Bore Coffi Pwyllgor yr Anabl Rhanbarth Arfon

Cynhaliwyd bore coffi pwyllgor yr anabl Rhanbarth Arfon yng nghanolfan Ebeneser Caernarfon fore Gwener y 10fed o Fehefin.

Bowlio Deg Rhanbarth Arfon 2016

Llongyfarchiadau i’r canlynol am ddod i’r brig yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarth Arfon: 1af: Cangen Deiniolen, Cydradd 2il: Cangen Penygroes a Changen Bethel, 3ydd: Cangen Penrhosgarnedd.

Enillydd Gornest Bowlio Deg Rhanbarth Arfon

Eirwen Tym-Crowther o Gangen Penygroes, Arfon oedd enillydd y sgôr uchaf yng Ngornest Bowlio Rhanbarth Arfon.  Eirwen hefyd enillodd y brif wobr raffl ar y noson.  Mae’n enillydd haeddiannol, a  …Darllen mwy  »

Rhiwlas yn ennill Cwis Hwyl Rhanbarth Arfon

Llongyfarchiadau i Gangen Merched y Wawr Rhiwlas a ddaeth yn fuddugol yn y Cwis Hwyl yn Rhanbarth Arfon.

Bore Coffi Rhanbarth Arfon

Fore Gwener y 5ed o Fehefin cynhaliodd pwyllgor er budd yr anabl Rhanbarth Arfon fore coffi a stondinau yng Nghanolfan Ebeneser, Caernarfon. Yr elusen a gasglwyd arian ato oedd “Nam  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Tachwedd

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883