Rhanbarth Arfon

Bore Coffi Rhanbarth Arfon

Fore Gwener y 5ed o Fehefin cynhaliodd pwyllgor er budd yr anabl Rhanbarth Arfon fore coffi a stondinau yng Nghanolfan Ebeneser, Caernarfon. Yr elusen a gasglwyd arian ato oedd “Nam Golwg ymysg Ieuenctid”.

Aelod o gangen Bangor yn gweini paned

Aelod o gangen Bangor yn gweini paned

Dwy o aelodau Bethesda’n gwerthu ym more coffi Rhanbarth Arfon.

Dwy o aelodau Bethesda’n gwerthu ym more coffi Rhanbarth Arfon.

aelodau Bethel yn brysur ym more coffi Rhanbarth Arfon.

aelodau Bethel yn brysur ym more coffi Rhanbarth Arfon.

Aelodau Y Groeslon yn brysur ym more coffi Rhanbarth Arfon

Aelodau Y Groeslon yn brysur ym more coffi Rhanbarth Arfon

Aelodau o Dregarth yn gwerthu raffl ym more coffi Rhanbarth Arfon

Aelodau o Dregarth yn gwerthu raffl ym more coffi Rhanbarth Arfon

Dwy o aelodau Waunfawr yn gwerthu llyfrau ym more coffi pwyllgor er budd yr anabl Rhanbarth Arfon

Dwy o aelodau Waunfawr yn gwerthu llyfrau ym more coffi pwyllgor er budd yr anabl Rhanbarth Arfon

Aelod o Benrhosgarnedd yn gwerthu llyfrau ym more coffi pwyllgor

Aelod o Benrhosgarnedd yn gwerthu llyfrau ym more coffi pwyllgor

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Tachwedd

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883