Rhanbarth Caerfyrddin

Cangen Abergorlech yn cwrdd am y tro cyntaf ers 6 mis.

Rhai o aelodau Cangen Abergorlech yn cwrdd am y tro cyntaf ers 6 mis gan sicrhau ymbellhau cymdeithasol gan gyfarfod tu allan.

Plygain Caerfyrddin

Gwnaed elw o £700 ym Mhlygain blynyddol Merched y Wawr, Caerfyrddin a phenderfynwyd trosglwyddo’r elw i Hafan Glyd, Canolfan Dimentia, Caerfyrddin. Dyma swyddogion y gangen, Mair Meredith, Rhian Jones, Meinir  …Darllen mwy  »

Cyfeillion Digidol – Cangen Pumsaint

Lluniau o Helen Davies a Jane Morgan Cyfeillion Digidol Rhanbarth Caerfyrddin gyda aelodau MYW Cangen Pumsaint. Pawb wedi cael prynhawn hyfryd ac wedi dysgu llawer. Diolch am y croeso arbennig.  …Darllen mwy  »

Plygain gan gangen Caerfyrddin

Nos Sul, Rhagfyr 15fed cynhaliodd cangen Merched y Wawr, Caerfyrddin ei Phlygain blynyddol yng nghapel Penuel.  Cymerwyd rhan gan aelodau capeli ‘r dref – Priordy, Heol Awst, Elim, Tabernacl, Penuel  …Darllen mwy  »

Rhanbarth Caerfyrddin yn y Ffair Aeaf 2019

Diolch i bawb a gystadlodd yn y Ffair Aeaf. Roedd yr arddangosfa yn wych. Llongyfarchiadau i Margaret Williams Cangen Abernant a Megan Williams Cangen Llanddarog ar eu llwyddiant.      …Darllen mwy  »

Noson ‘Ffroc a Fforc’ Cangen Hendygwyn ar Daf

Buodd noson ‘Ffroc a Fforc’ yn un llwyddiannus iawn yn Neuadd y Dre Hendygwyn ar 1af. o Dachwedd. Pwrpas y noson oedd codi arian i Ymchwil Cancr Cymru i gofio  …Darllen mwy  »

Bore Coffi Caerfyrddin tuag at Eisteddfod yr Urdd

Cynhaliodd Merched y Wawr Caerfyrddin  Fore Coffi  i godi arian at Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd  sir Gaerfyrddin 2021. Yn y llun mae Carys Morgan ac Iwan Evans, Trysorydd a Chadeirydd  …Darllen mwy  »

Enillwyr Cwis Rhanbarth Caerfyrddin

Llongyfarchiadau i Gangen Bro Elfed enillwyr Cwis Hwyl Rhanbarth Caerfyrddin. Dyma lun o Nia Jones, Meinir James, Margaret Phillips ac Elsbeth Page yn derbyn Tlws Sera.

Derbyn siec Rhanbarth Caerfyrddin tuag at Prosiect Dementia

Jill Lewis Is-Lywydd Cenedlaethol yn derbyn siec o £700 tuag at Prosiect Dementia sef hanner yr elw a godwyd yn Y Sioe Ffasiwn a gynhaliwyd gan Rhanbarth Caerfyrddin i Ddathlu’r  …Darllen mwy  »

Cyngerdd Dathlu Papur Bro Y Cardi Bach

Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
  01267 238 682
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737