Rhanbarth Caerfyrddin

Cardiau Nadolig Rhanbarth Caerfyrddin

Llongyfarchiadau mawr i Lon Owen, Pamela Lewis a Linda Williams – aelodau Rhanbarth Caerfyrddin am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth cynllunio cerdyn Nadolig. Cyflwynwyd tystysgrifau i Lon a Pamela yn  …Darllen mwy  »

Sioe Ffasiwn Rhanbarth Caerfyrddin i Ddathlu’r Aur

Llongyfarchiadau mawr i Ranbarth Caerfyrddin am ddathlu’r Aur drwy gynnal Sioe Ffasiwn gofiadwy ar Fehefin y 7fed. Er gwaethaf y tywydd, cafwyd noson hyfryd a chymdeithasol wrth edrych yn ôl  …Darllen mwy  »

Mary Thomas yn ‘Halen y Ddaear’

Torrwyd ar draws Clwb Cinio Cymunedol Abergorlech ar brynhawn Mercher, 24ain o Ebrill, yn annisgwyl pan ymddangosodd Alwyn Humphreys o’r rhaglen deledu Prynhawn Da i anrhydeddu Mary Thomas, Awelon gyda  …Darllen mwy  »

Cystadleuaeth Radi Thomas Rhanbarth Caerfyrddin

Dyma ychydig o luniau o noson hyfryd yn Yr Atom yng nghystadleuaeth rhanbarthol Radi Thomas. Diolch i bawb a gystadlodd ac i bawb a ddaeth i gefnogi. Llawer o ddiolch  …Darllen mwy  »

Caerfyrddin yn Cefnogi Prosiect y Llywydd

Dyma aelodau Caerfyrddin yn cyfrannu at brosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd i gasglu 6000 o fagiau sbwriel.

Noson Chwaraeon Rhanbarth Caerfyrddin

Llongyfarchiadau i Beth, Phillips, Eirian Davies a Lis Fidler o gangen Bro Cennech am ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth ‘Dewis Dau Ddwrn’. Llongyfarchiadau i Meiriona ac Elonwy o Glwb  …Darllen mwy  »

Anrhydeddu Margaret Davies gyda phlât Halen y Ddaear

Anrhydeddwyd un o’n haelodau mwyaf arbennig, Margaret Davies o gangen Merched Y Wawr, Llanddarog, Sir Går gyda phlât “Halen y Ddaear” gan Alwyn Humphreys a chriw teledu o raglen ‘Pnawn  …Darllen mwy  »

Noson Dominos Rhanbarth Caerfyrddin

Bu aelodau Rhanbarth Caerfyrddin yn mwynhau noson Dominos yn Pen y Baedd. Diolch i Val Gibbard am drefnu’r noson. Llongyfarchiadau i Gangen Pencader a’r Cylch am ddod yn fuddugol, Bro  …Darllen mwy  »

Cinio Blynyddol Cangen San Cler

Aelodau cangen San Cler yn mwynhau eu cinio blynyddol ym mwyty Yr Hen Ysgol yng nghwmni’r siaradwr gwadd Yr Hybarch Dorrien Davies, Archddiacon Caerfyrddin

Ymweld â Stiwdio Tinopolis

Ym mis Tachwedd, aeth rhai o aelodau Merched y Wawr, Cangen Geler i ymweld a Stiwdio Tinopolis yn Llanelli. Derbyniwyd croeso cynnes gan y staff cyn cael eu tywys gan  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Cystadleuaeth Cwpan Radi Thomas Sir Gâr

  Dyddiad: 29/04/2019
  Yr Atom Caerfyrddin

  Rheolau

   

   

  Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau: