Rhanbarth Caerfyrddin

Bag Merched y Wawr ar daith!!

Dyma lun a dynnwyd yn Japan, yn dyst fod bag Merched y Wawr yn gallu teithio ar draws y byd. Yr aelodau hyn ar eu ffordd i wylio tîm rygbi  …Darllen mwy  »

Penwythnos Preswyl Bwrlwm Bangor

Rhanbarth Caerfyrddin yng Nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas

Llongyfarchiadau i Ranbarth Caerfyrddin am ddod yn 4ydd yng Nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas! Torth o fara – Doreen Martin, Cangen Abergorlech/Clwb Gwawr Criw Cothi. Mosaic – Jayne Hughes, Cangen Bro  …Darllen mwy  »

Rhanbarth Caerfyrddin yn y Babell Flodau

Llongyfarchiadau mawr i Lilwen Thomas o Gangen San Clêr a Eluned Walters o Gangen Llangadog a gynrychiolodd Rhanbarth Caerfyrddin yn y Babell Flodau yn Sioe Llanelwedd. Daeth Lilwen yn 2il  …Darllen mwy  »

Cardiau Nadolig Rhanbarth Caerfyrddin

Llongyfarchiadau mawr i Lon Owen, Pamela Lewis a Linda Williams – aelodau Rhanbarth Caerfyrddin am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth cynllunio cerdyn Nadolig. Cyflwynwyd tystysgrifau i Lon a Pamela yn  …Darllen mwy  »

Sioe Ffasiwn Rhanbarth Caerfyrddin i Ddathlu’r Aur

Llongyfarchiadau mawr i Ranbarth Caerfyrddin am ddathlu’r Aur drwy gynnal Sioe Ffasiwn gofiadwy ar Fehefin y 7fed. Er gwaethaf y tywydd, cafwyd noson hyfryd a chymdeithasol wrth edrych yn ôl  …Darllen mwy  »

Mary Thomas yn ‘Halen y Ddaear’

Torrwyd ar draws Clwb Cinio Cymunedol Abergorlech ar brynhawn Mercher, 24ain o Ebrill, yn annisgwyl pan ymddangosodd Alwyn Humphreys o’r rhaglen deledu Prynhawn Da i anrhydeddu Mary Thomas, Awelon gyda  …Darllen mwy  »

Cystadleuaeth Radi Thomas Rhanbarth Caerfyrddin

Dyma ychydig o luniau o noson hyfryd yn Yr Atom yng nghystadleuaeth rhanbarthol Radi Thomas. Diolch i bawb a gystadlodd ac i bawb a ddaeth i gefnogi. Llawer o ddiolch  …Darllen mwy  »

Caerfyrddin yn Cefnogi Prosiect y Llywydd

Dyma aelodau Caerfyrddin yn cyfrannu at brosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd i gasglu 6000 o fagiau sbwriel.

Noson Chwaraeon Rhanbarth Caerfyrddin

Llongyfarchiadau i Beth, Phillips, Eirian Davies a Lis Fidler o gangen Bro Cennech am ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth ‘Dewis Dau Ddwrn’. Llongyfarchiadau i Meiriona ac Elonwy o Glwb  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737