Rhanbarth Ceredigion

Taith MYW Ceredigion i Fflandrys a Brwsel – rhai llefydd ar ôl ar gyfer aelodau’r rhanbarth

Ymunwch â ni ar gyfer taith ddifyr ac addysgiadol i wlad Belg. 

4 noson gwely a brecwast a phryd nos ar y noson gyntaf yn gynwysedig am £360

(Y pris yn seiliedig ar 2 yn rhannu, bydd cost ystafell sengl yn uwch)

fflandrys

Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr:

Teithio o Aberystwyth drwy Geredigion i Folkestone yna ymuno â’r Eurostar i Calais ac ymlaen i’r gwesty yn Ieper (Ypres).  Swper yn y gwesty.

Dydd Sul 6 Rhagfyr:

Ymweld ag Arddangosfa In Flanders Fields, Bedd Hedd Wyn, Cofeb i’r Cymry yn Langemark ac am 20:00 Porth Menin yn Ieper (Ypres) ar gyfer seremoni’r Last Post.

Dydd Llun 7 Rhagfyr:

Teithio i Frwsel, taith yn y bws gyda thywysydd o amgylch y ddinas ac ymweliad â’r Senedd Ewropeaidd wedi ei noddi gan

Jill Evans ASE i’r 25 enw cyntaf i law.

Dydd Mawrth 8 Rhagfyr:

Diwrnod rhydd yn ninas Brwsel a chyfle i brofi danteithion y Farchnad Nadolig enwog.

Dydd Mercher, 9 Rhagfyr:

Teithio’n ôl i Geredigion – wedi blino ond wedi mwynhau!

Er mwyn sicrhau lle, anfonwch eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a blaendal o £150 y pen (sieciau yn daladwy i Ferched y Wawr Ceredigion) at yr Ysgrifennydd Rhanbarth:

Megan Mai, Gwynionydd, 4 Maes y felin, Tal-y-bont, Ceredigion SY24 5DZ

Ffôn: 01970 832384 e-bost: brwsel15myw@yahoo.co.uk

Cofiwch, y cyntaf i’r felin…

Disgwylir i bawb wneud trefniadau personol priodol ar gyfer yswiriant teithio, pasport a cherdyn meddygol Ewropeaidd.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Dyddiad: 11/05/2019

  Gŵyl Fai Ceredigion 2019

  Neuadd Goffa Felinfach
  Mwy o wybodaeth
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103