Rhanbarth Ceredigion

Noson Dartiau a Dominos Ceredigion

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar ddod i’r brig yng nghystadlaethau Dartiau a Dominos a gynhaliwyd yng Ngwesty Llanina ar nos Fawrth 16 Chwefror.

Tair chwaer o Gangen Llanafan oedd yn fuddugol yn y dartiau.

Tair chwaer o Gangen Llanafan oedd yn fuddugol yn y dartiau.

Buddugwyr cystadleuaeth dominos Ceredigion 2016 (o'r chwith i'r dde) Bronant "B" -cyntaf; Cylch Aeron - ail; Bronant "A" - trydydd.

Buddugwyr cystadleuaeth dominos Ceredigion 2016 (o’r chwith i’r dde) Bronant “B” -cyntaf; Cylch Aeron – ail; Bronant “A” – trydydd.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Dyddiad: 28/04/2018 - 29/04/2018
  Amser: 10.15

  TAITH GERDDED GYDA MERCHED MERCHER (MyW Llŷn ac Eifionydd) 

  Dydd Sadwrn 28 o Ebrill  Taith gerdded yn ardal Ystrad Fflur tipyn llai na chwe milltir ond mae peth dringo a bydd o bosib yn wlyb dan draed.
  Jackie Willmington yn  arwain. Bydd angen pecyn bwyd a newid man i dalu i fynd i mewn i safle’r Abaty. Mae peiriant te a choffi ar gael yn y siop fach.
  Cychwyn o Aberystwyth ( maes parcio CKs ar y Waun) am 10.15. Gallwn ddod ymlaen at genod y Gog yn Llety Parc.
  Teithio o Aber am Benparcau (tua’r  de) , troi yn Southgate am y B4340 (Bontrhydfendigaid/Tregaron) mynd trwy Newcross, Abermagwr, Trawscoed, Ystrad Meurig i’r Bont ag ymlaen at Ystrad Fflur (½ - ¾ awr) Maes Parcio yno.
   
  Swper yn Medina Aberystwyth am 7.30 nos Sadwrn. Bydd rhaid i mi gaelenwau criw Ceredigion  erbyn dydd Llun 23 plis.
   
  Dydd Sul 29 o Ebrill Taith gerdded i ardal yr Hafod yn cael ei harwain gan Carwen Fychan.
  Bydd angen pecyn bwyd.
  Cychwyn o du allan i’r Cwps am 9.00. Allan am Southgate >Capel Seion>Pont ar Fynach > heibio cornel Gwesty’r Hafod> i fyny am y Bwa/Arch> troi i’r dde am Bwll Peiran. (Mae’r Maes Parcio tua 1½ milltir o’r Bwa)
  Cwrdd yn y maes parcio ger Eglwys Yr Hafod am 9.30
   
   
  Croeso mawr i chi i’r naill neu’r llall neu’r ddwy!! Am fwy o fanylion cysylltwch â
  Medi,  30 Heol y Wig, Aberystwyth  01970 612794 / 07855491022
   
   
  Y Llofft
  30 Heol y Wig
  ABERYSTWYTH
  Ceredigion
  SY23 2LN
   
  01970 612794
  harryamedi@btinternet.com
   
  Mwy o wybodaeth

   


   

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Enid Evans
  Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
  01570 470 078
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Sandra Lake
  Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
  01545 570 748
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103