Rhanbarth Ceredigion

Cwrs gosod blodau Rhanbarth Ceredigion

Aelodau’r rhanbarth fynychodd gwrs gosod blodau dan arweiniad Donald Morgan, Blodau’r Bedol yn neuadd Felinfach yn ystod mis Mawrth.

Aelodau Rhanbarth Ceredigion fynychodd gwrs gosod blodau

Aelodau Rhanbarth Ceredigion fynychodd gwrs gosod blodau

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Dyddiad: 24/04/2019
  Amser: 19:30

  Dewis Dau Ddwrn a Dominos Ceredigion

  Neuadd Felinfach
  Dyddiad: 26/04/2019
  Amser: 19:30

  Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion

  Festri Tabernacl Aberaeron
  Dyddiad: 02/05/2019
  Amser: 19:30 - 21.30

  Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

  Festri Tabernacl Aberaeron
  Mwy o wybodaeth

  Neges i ddiweddaru aelodau Rhanbarth Ceredigion bod Cyfarfod Rhanbarth nesaf Ceredigion wedi gorfod cael ei symud o Fis Ebrill i nos Iau 2il o Fai

  Byddwn yn cwrdd fel arfer am hanner awr wedi saith yn Festri Tabernacl Aberaeron

  Ymddiheuriadau mawr fod y dyddiad wedi cael ei newid

  Dyddiad: 04/05/2019 - 07/05/2019

  Taith i Sempringham

  Mwy o wybodaeth

  Trip Rhanbarth Ceredigion i Sempringham

  4ydd – 7fed o Fai

  Dyddiad: 11/05/2019

  Gŵyl Fai Ceredigion 2019

  Neuadd Goffa Felinfach
  Mwy o wybodaeth

  CYSTADLEUTHAU CREFFT, COGINIO, GOSOD BLODAU a FFOTOGRAFFIAETH

  Gwraig Wâdd – Y Fns. Rhiannon Lewis, Cwmann

  Tâl Mynediad: £3 (YN CYNNWYS PANED A PHICE BACH)

  GWYBODAETH CYFFREDINOL

  1. Disgwylir i’r holl gynnyrch gyrraedd Neuadd Felinfach rhwng 10.00 ac 11.00 y bore, diwrnod yr ŵyl.

  2. Agorir y Neuadd i’r cyhoedd am 2.00 o’r gloch y prynhawn.

  3. Gweler Rheolau Cystadlaethau’r Sioe ar y daflen a ddanfonwyd i bob Cangen / Clwb Gwawr o’r Ganolfan Genedlaethol.

  4. Gall pob aelod gystadlu ymhob cystadleuaeth gydag UN cynnig yn unig.

  5. Cyflwynir Tarian y Rhanbarth i’r Gangen / Clwb fydd a’r nifer fwyaf o bwyntiau yng nghystadlaethau’r Rhanbarth.

  Enwau cystadleuwyr i gyrraedd yr ysgrifennydd erbyn: 26 Mawrth 2019

  Am fanylion cyswllt Wendy Reynolds gweler eich rhaglen wybodaeth.

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285