Rhanbarth Ceredigion

Cystadleuaeth Sgrabl Rhanbarth Ceredigion

Enillwyr cystadleuaeth Sgrabl Ceredigion – 1af Cangen Mynach “A”; 2il – Cangen Mynach “B” ac yn 3ydd – Cangen Felinfach “B”.

Buddugwyr Sgrabl Merched y Wawr Ceredigion

Buddugwyr Sgrabl Merched y Wawr Ceredigion

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Dyddiad: 11/05/2019 - 11/05/2019
  Amser: 10:00 - 16:00

  Gŵyl Fai Ceredigion 2019

  GŴYL FAI MERCHED Y WAWR RHANBARTH CEREDIGION

  NEUADD GOFFA FELINFACH
  11 Mai 2019

  CYSTADLEUTHAU CREFFT, COGINIO, GOSOD BLODAU a FFOTOGRAFFIAETH

  Gwraig Wâdd - Y Fns. Rhiannon Lewis, Cwmann

  Tâl Mynediad: £3 (YN CYNNWYS PANED A PHICE BACH)

  GWYBODAETH CYFFREDINOL

  1. Disgwylir i’r holl gynnyrch gyrraedd Neuadd Felinfach rhwng 10.00 ac 11.00 y bore, diwrnod yr ŵyl.

  2. Agorir y Neuadd i’r cyhoedd am 2.00 o’r gloch y prynhawn.

  3. Gweler Rheolau Cystadleuthau’r Sioe ar y daflen a ddanfonwyd i bob Cangen / Clwb Gwawr o’r Ganolfan Genedlaethol.

  4. Gall pob aelod gystadlu ymhob cystadleuaeth gydag UN cynnig yn unig.

  5. Cyflwynir Tarian y Rhanbarth i’r Gangen / Clwb fydd a’r nifer fwyaf o bwyntiau yng nghystadleuthau’r Rhanbarth.

  Enwau cystadleuwyr i gyrraedd yr ysgrifennydd erbyn:

  26 Mawrth 2019
  Am fanylion cyswllt Wendy Reynolds gweler eich rhaglen wybodaeth.

  Mwy o wybodaeth
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103