Rhanbarth Ceredigion

Noson Dartiau yn y Vale

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar ddod i’r brig yng nghystadlaethau Dartiau

Tîm Bronant

 

Ail – Tîm Beulah

 

 

Trydydd Tîm Mynach

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Dyddiad: 26/04/2019
  Amser: 19:30

  Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion

  Festri Tabernacl Aberaeron
  Dyddiad: 02/05/2019
  Amser: 19:30 - 21.30

  Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

  Festri Tabernacl Aberaeron
  Mwy o wybodaeth

  Neges i ddiweddaru aelodau Rhanbarth Ceredigion bod Cyfarfod Rhanbarth nesaf Ceredigion wedi gorfod cael ei symud o Fis Ebrill i nos Iau 2il o Fai

  Byddwn yn cwrdd fel arfer am hanner awr wedi saith yn Festri Tabernacl Aberaeron

  Ymddiheuriadau mawr fod y dyddiad wedi cael ei newid

  Dyddiad: 04/05/2019 - 07/05/2019

  Taith i Sempringham

  Mwy o wybodaeth

  Trip Rhanbarth Ceredigion i Sempringham

  4ydd – 7fed o Fai

  Dyddiad: 11/05/2019

  Gŵyl Fai Ceredigion 2019

  Neuadd Goffa Felinfach
  Mwy o wybodaeth

  CYSTADLEUTHAU CREFFT, COGINIO, GOSOD BLODAU a FFOTOGRAFFIAETH

  Gwraig Wâdd – Y Fns. Rhiannon Lewis, Cwmann

  Tâl Mynediad: £3 (YN CYNNWYS PANED A PHICE BACH)

  GWYBODAETH CYFFREDINOL

  1. Disgwylir i’r holl gynnyrch gyrraedd Neuadd Felinfach rhwng 10.00 ac 11.00 y bore, diwrnod yr ŵyl.

  2. Agorir y Neuadd i’r cyhoedd am 2.00 o’r gloch y prynhawn.

  3. Gweler Rheolau Cystadlaethau’r Sioe ar y daflen a ddanfonwyd i bob Cangen / Clwb Gwawr o’r Ganolfan Genedlaethol.

  4. Gall pob aelod gystadlu ymhob cystadleuaeth gydag UN cynnig yn unig.

  5. Cyflwynir Tarian y Rhanbarth i’r Gangen / Clwb fydd a’r nifer fwyaf o bwyntiau yng nghystadlaethau’r Rhanbarth.

  Enwau cystadleuwyr i gyrraedd yr ysgrifennydd erbyn: 26 Mawrth 2019

  Am fanylion cyswllt Wendy Reynolds gweler eich rhaglen wybodaeth.

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285