Rhanbarth Ceredigion

Gŵyl Fai Merched y Wawr Rhanbarth Ceredigion

Cynhaliwyd Gŵyl Fai Merched y Wawr Rhanbarth Ceredigion ar ddydd Sadwrn 11eg o Fai yn Neuadd Felinfach. Roedd cefnogaeth frwd yn cynnwys cystadleuwyr a chefnogwyr o bob cwr o’r Sir.
Enillwyr Cystadleuaeth Radi Thomas yn y categorïau Crefft –
1. Gwau cap a sgarff ar gyfer mynd i gerdded – Delyth Jones, Cangen Penrhyncoch
2. Ffotograffiaeth lliw wedi fframio – Beti Wyn Davies, Cangen Aberystywth
3. Mosaic – Morwen Thomas, Cangen Llanbedr Pont Steffan
4. Trefniant o flodau modern – Beti Wyn Davies, Cangen Aberystwyth
Enillydd Cystadleuaeth Radi Thomas yn y Coginio; Torth o fara gan ddefnyddio burum – Sally Rees, Cangen y Bryniau
Fe wnaeth Glenys Morgan, Llywydd Celf a Chrefft, gyflwyno tlws i bawb a oedd wedi ennill yn y gystadleuaeth Radi Thomas, a’r Darian, i’r Gangen gyda’r nifer uchaf o farciau i Gangen Rhydypennau. Yn y llun yn derbyn mae Llywydd y Gangen sef Brenda Jones. Diolch yn fawr i’r beirniaid; Tim Jones, Nicola Harries, Janet Phillips a Doreen Martin am eu cyfraniad. Diolch hefyd i’r aelodau a oedd wedi paratoi a gweini’r bwyd. Cangen Llangwyrfon ar gyfer y cinio blasus a Changen Llanon ar gyfer y te prynhawn perffaith.
     
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Awst

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Dyddiad: 17/09/2019
  Amser: 19:30

  Ymarfer Côr

  Y Gwndwn, Theatr Felinfach
  Mwy o wybodaeth

  Ymarfer Côr Hwyliog ar gyfer Eisteddfod 2020.

  Ymarfer Ceredigion.

  Y Gwndwn, Theatr Felinfach

  7:30 Nos Fawrth 17 o Fedi 2019.

  Croeso cynnes i bawb.

  Dyddiad: 28/09/2019 - 28/09/2019
  Amser: 7.30 - 21.30

  Trip Is-Bwyllgor Celf a Chrefft Ceredigion 28 Medi 2019

  Narberth a Hwlffordd
  Mwy o wybodaeth

   

  Ffair fwyd Narberth

  Llyfrgell ac Oriel Glanyrafon, Hwlffordd

  Siop Vincent Davies, Hwlffordd
  Bwyd ar y ffordd nôl

  Bws yn gadael Aberystwyth am 7.30am ac yn dychwelyd erbyn 9.30pm

  Enwau i :

  wendyreynolds60@yahoo.co.uk

  Rhif ffôn: 01970 820 124
  Cyfeiriad: Wendy Reynolds, 63 Ger-y-Llan, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3HQ

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285