Rhanbarth Dwyfor

Enillwyr Bowlio Deg Dwyfor

Llongyfarchiadau i Gangen  Llannor ac Efailnewydd – buddugwyr Bowlio Deg Dwyfor.

Diwrnod Chwaraeon Dwyfor

Swper Owain Glyndwr Rhanbarth Dwyfor

Cystadlu yn Sioe Llanelwedd

Gwyl Wanwyn Dwyfor

Llongyfarchiadau i Gangen Abersoch – Enillwyr y darian am y marciau uchaf yn yr Wyl Wanwyn.

Cangen Llaniestyn yn ennill Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i Gangen Llaniestyn a ddaeth yn gyntaf.

Noson Fowlio 10 Rhanbarth Dwyfor

Cynhaliwyd gornest fowlio deg Rhanbarth Dwyfor yng Nglasfryn nos Iau y 14eg o Ionawr. Dyma’r canghennau a ddaeth i’r brig:-

Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor

Dydd Sadwrn y 25ain o Ebrill cynhaliwyd Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor yn Neuadd Chwilog. Cafwyd amrywiaeth o gystadlaethau – llenyddiaeth, coginio, gosod blodau, peintio, ffotograff, cwiltio, gwau, gwnio a.y.y.b.  Llywyddwyd y  …Darllen mwy  »
Dyddiad: 16/09/2017

Cyngerdd yr Aur Rhanbarth Dwyfor

Cricieth
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Pierce Jones
  Hendre Cennin, Garndolbenmaen, Gwynedd LL51 9EX
  01766 530 253
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Stephens Jones
  Dwygarn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd LL53 6EG
  01758 720 130
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Christine Jones
  Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
  01758 614 180
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412