Rhanbarth Dwyfor

Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor

Dydd Sadwrn y 25ain o Ebrill cynhaliwyd Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor yn Neuadd Chwilog. Cafwyd amrywiaeth o gystadlaethau – llenyddiaeth, coginio, gosod blodau, peintio, ffotograff, cwiltio, gwau, gwnio a.y.y.b.  Llywyddwyd y pnawn gan Rhian Williams, Bryncroes.   Canghennau Llanaelhaearn a Phistyll oedd yng ngofal y baned.

Alwena Watkins, Cricieth – 1af – “quiche”; 1af - bara brith yn cynnwys burum.

Alwena Watkins, Cangen Merched y Wawr Cricieth – 1af – “quiche”; 1af – bara brith yn cynnwys burum.

Ann Shilvock – 2il – bara brith

Ann Shilvock – 2il – bara brith

Bagiau ategolion – 1af – cangen Pencaenewydd

Bagiau ategolion – 1af – Cangen Merched y Wawr Pencaenewydd

Brenda Owen, Pencaemewydd – 2il – cacen wedi ei haddurno ar y thema calonnau.

Brenda Owen, Pencaenewydd – 2il – cacen wedi ei haddurno ar y thema calonnau.

Bunting (6 calon) 1af – Margaret Gruffydd, Pwllheli

Bunting (6 calon) 1af – Margaret Gruffydd, Pwllheli

Llun lliw (calonnau) – Marilyn Lewis, Pwllheli

Llun lliw (calonnau) – Marilyn Lewis, Pwllheli

Maggie Roberts Abersoch – 1af – llun wedi ei addasu’n ddigidol; 1af – llun lliw (calonnau); 1af – llun du a gwyn (calonnau).

Maggie Roberts Abersoch – 1af – llun wedi ei addasu’n ddigidol; 1af – llun lliw (calonnau); 1af – llun du a gwyn (calonnau)

Margaret Hughes, Pencaenewydd yn derbyn tarian am y marciau uchaf i unigolyn.

Margaret Hughes, Pencaenewydd yn derbyn tarian am y marciau uchaf i unigolyn

Margaret Hughes, Pencaenewydd – 1af – cacen wedi ei haddurno ar y thema calonnau; 1af – 4 “cup Cake”; 1af – jam

Margaret Hughes, Pencaenewydd – 1af – cacen wedi ei haddurno ar y thema calonnau; 1af – 4 “cup Cake”; 1af – jam

Mary Griffiths, Pencaenewydd yn derbyn y darian ar ran y gangen a’r marciau uchaf.

Mary Griffiths, Pencaenewydd yn derbyn y darian ar ran y gangen a’r marciau uchaf.

Peintio Abaty – 1af – Christine Morgan, Morfa Nefyn.

Peintio Abaty – 1af – Christine Morgan, Morfa Nefyn.

Trefniant o flodau ffres – 1af – Brenda Owen, Pencaenewydd

Trefniant o flodau ffres – 1af – Brenda Owen, Pencaenewydd

Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Elizabeth Williams
  Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
  01758 750 280
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Morris
  Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
  01758 712 342
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Christine Jones
  Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
  01758 614 180
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883