Rhanbarth Dwyfor

Cwis Hwyl Cenedlaethol

Cafwyd noson gyffroes a difyr Nos Wener 10fed o Dachwedd yn Nhyddyn Sachau, Y Ffor gyda 20 o dimau yn cystadlu yng Nghwis Hwyl Genedlaethol.

Hanner amser Timau Golan 2 a Threfor oedd ar y blaen gyda 46 o farciau yn gyfartal. Cafwyd egwyl fach gyda phaned a bisged flasus cyn parhau i’r ail ran. Erbyn i’r marciau terfynol gael eu cyfri Trefor a Llaniestyn oedd yn gyfartal gyda 84 o farciau felly bu rhaid  rhoid cwestiwn datglwm iddynt. Y tîm buddugol Rhanbarth Dwyfor 2017 oedd tîm Cwis Llaniestyn sef Olwen, Meryl, Nia a Carol. Llongyfarchiadau i’r 4 ac yn enwedig i Carol sydd yn ddysgwraig ac wedi cystadlu am y tro cyntaf eleni.

Nid oedd rhaid i’n Llywyddes Elisabeth Jones godi ei llais yn uchel eleni gan fod Christine Jones ein trysoryddes wedi  prynu meic ar gyfer achlysuron o’i bath a fydd ar gael i’r canghennau os dymunir (cysylltu â Christine).

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Elizabeth Williams
  Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
  01758 750 280
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Morris
  Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
  01758 712 342
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Christine Jones
  Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
  01758 614 180
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883