Rhanbarth Glyn Maelor

Noson Grefft Rhanbarth Glyn Maelor

Eirwen Jones, Llywydd Rhanbarth Glyn Maelor a Ceri Llwyd yn sgwrsio ac arddangos ei gwaith ffotograffiaeth yn Noson Grefft fis Mai

Cystadleuaeth Bowlio Deg Glyn Maelor

Dyma aelodau Merched y Wawr Glyn Maelor yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarthol. Llongyfarchiadau i Gangen Llanfair D.C. a ddaeth yn fuddugol a Changen Rhuthun ddaeth yn ail.  

Cangen Rhuthun yn Dathlu 50

Bu aelodau Merched y Wawr Rhuthun yn dathlu hanner can mlynedd y gangen ym mis Mawrth. Cafwyd gwledd Gŵyl Ddewi yn ‘Caffi R’ a llawer o hwyl wrth hel atgofion  …Darllen mwy  »

Cystadlu yn Sioe Llanelwedd

 

Eisteddfod yr Urdd 2016

Stondin Merched y Wawr yn Eisteddfod yr Urdd 2016

Merched y Wawr yn Eisteddfod yr Urdd 2016

Llwyddiant Gaynor Bryan Jones ym myd gosod blodau

Dyma lun o Gaynor Bryan Jones, Cangen Bryneglwys a Llandegla, Rhanbarth Glyn Maelor sy’n cael llawer o lwyddiant yn trefnu blodau.
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf