Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Diwrnod Llwyddiannus i Ranbarth Gorllewin Morgannwg yng Ngŵyl Haf Merched y Wawr 2017

Llongyfarchiadau i’r aelodau hyn o’r Rhanbarth a fu’n cystadlu yn yr Ŵyl Haf ym Machynlleth ar yr 20fed o Fai: Sarah East, cangen Treforys ail am y croesbwyth Grace Birt (Abertawe)  …Darllen mwy  »

Parti Pyjamas Grŵp Camu Mlan

Ar fore Mawrth, 9 Mai, aeth aelodau Clwb Cerdded Camu Mlan am dro mewn pyjamas ym Mharc Williams, Casllwchwr. Roedd yr aelodau yn ymateb i gais gan Mudiad Meithrin i  gynnal parti  …Darllen mwy  »

Grŵp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

Cymysg iawn oedd yr ymateb i gyfrol straeon byrrion Jon Gower Rebel yn ein cyfarfod ar Fawrth 31ain. Yn sicr doedd hi ddim at ddant pawb ond yn sgil hynny cafwyd trafodaeth  …Darllen mwy  »

Adroddiad Diweddaraf Grŵp Cerdded Camu Mlan

Dyma adroddiad diweddaraf y grŵp cerdded Camu Mlan o Ionawr tan Ebrill 2017. Aros yn agos i adre wnaethom ni yn ystod y tymor yma a cherdded sawl un o’r hen rai  …Darllen mwy  »

Aelodau’r Rhanbarth yn gorymdeithio yn ‘Aberdewi’

Aelodau’r Rhanbarth yn gorymdeithio yn ‘Aberdewi’, dathliad Gwyl Dewi dinas Abertawe ar ddydd Sadwrn 4ydd Mawrth

Cyflwyno clustogau a bagiau i Ysbyty Baglan

Mae merched Cangen Merched y Wawr Clydach sydd wedi bod yn brysur yn gwneud tua 30 o glustogau a bagiau ar gyfer merched sy’n cael llaw-driniaeth at gancr y fron.  …Darllen mwy  »

Adroddiad diweddaraf y grwp cerdded Camu Mlan

Dyma adroddiad diweddaraf y grwp cerdded Camu Mlan o Fedi tan Rhagfyr 2016. O fis Medi tan mis Rhagfyr 22016 bu’r grwp yn ymweld a cherdded ar lan y mor  …Darllen mwy  »

Llwyddiant i Gangen Y Gwter Fawr

Llongyfarchiadau i Gangen y Gwter Fawr a ddaeth yn fuddugol yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol yn Rhanbarth Gorllewin Morgannwg ac yn drydydd yng Nghenedlaethol.  Aelodau’r tim oedd Mary Jones, Sarah  …Darllen mwy  »

Clustogau i Ysbyty Singleton ac Ysbyty’r Tywysog Phillip

Ar ddydd Sadwrn 19 Tachwedd daeth criw o 31 o sawl cangen o Ferched y Wawr Rhanbarth Gorllewin Morgannwg at ei gilydd i greu 50 o glustogau siap calon i  …Darllen mwy  »

Cinio Nadolig cerddwyr Bro Cennech

Dyma cerddwyr Bro Cennech yn barod i fynd i ‘r Grove i fwynhau cinio Nadolig. Ni fyddwn yn cerdded adre!
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Dyddiad: 03/06/2017

  Cinio Dathlu’r Aur Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

  Glyn Clydach
  Dyddiad: 06/06/2017

  Taith Gerdded Llanmadog

  Mwy o wybodaeth

  Dydd Mawrth, 6 Mehefin am 9:30yb, bydd aelodau Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg yn cyfarfod ym maes parcio CK Penclawdd i drefnu ceir i Lanmadog a Chaffi Cwm Ivy.

  Dyddiad: 13/06/2017

  Taith Gerdded Cronfa Ddŵr Lliedi

  Mwy o wybodaeth

  Dydd Mawrth, 13 Mehefin am 10yb, bydd aelodau Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg yn cyfarfod ar bwys Eglwys Felinfoel i gychwyn ar daith gerdded cyn mwynhau paned yng Ngwesty Diplomat Felinfoel.

  Dyddiad: 20/06/2017

  Taith Gerdded Afan Argoed

  Mwy o wybodaeth

  Dydd Mawrth, 20 Mehefin, am 9:30yb, bydd aelodau Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg yn cyfarfod yn Encilfa Felindra i drefnu ceir i Afan Argoed. Bydd yr aelodau yn mwynhau taith gerdded a phaned yn y Ganolfan.

  Dyddiad: 27/06/2017

  Taith Gerdded Gorseinon

  Mwy o wybodaeth

  Dydd Mawrth, 27 Mehefin am 10yb, bydd aelodau Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg yn cyfarfod ym maes parcio Canolfan Gorseinon i gychwyn taith i Bengelli.

  Dyddiad: 11/07/2017

  Taith Gwenallt

  Mwy o wybodaeth

  Nos Fawrth, 11 Gorffennaf, bydd aelodau Merched y Wawr Rhanbarth Gorllewin Morgannwg yn mwynhau taith Gwenallt ym Mhontardawe. Bydd yr aelodau yn cyfarfod am 6:30yh yn Nhŷ’r Gwrhyd.

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Jean Bowen
  Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
  01792 865 421
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Stevens
  10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
  01792 893 410
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Lauren Evans
  Gorllewin Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De
  07495 288 159