Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Grŵp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

Daeth tymor llwyddiannus 2016-17 i ben ar fore dydd Gwener 30 Mehefin yn Festri Hope Seilo, Pontarddulais pan fuon ni’n trafod dau rifyn diweddaraf Y Wawr, Gwanwyn a Haf 2017.  …Darllen mwy  »

Taith i’r Parc

Aelodau’r Rhanbarth a deithiodd i’r Parc ger Y Bala ar ddydd Mercher 21ain Mehefin i fwynhau arddangosfa ardderchog ar hanes y mudiad. Cawsom weld Paneli’r Dathlu gyda’i gilydd i gyd;  …Darllen mwy  »

Parti Pyjamas yng Nghastell Nedd

Ym mis Mai 2017, aeth rhai o aelodau Merched y Wawr Cangen Castell Nedd i Dŷ Elizabeth Widlake yn eu pyjamas er mwyn mwynhau sgwrs a phaned. Roedd yr aelodau yn  …Darllen mwy  »

Cefnogi Menywod Castell Nedd

Diolch yn fawr iawn i Avril Curtis, Cangen Castell Nedd, a wnaeth 18 o glustogau ar gyfer merched sy’n cael llawdriniaeth ar gyfer cancr y fron. Aeth aelodau Merched y Wawr  …Darllen mwy  »

Cinio Dathlu’r Aur

Ar Ddydd Sadwrn, 3 Mehefin, mynychodd aelodau o ranbarth Gorllewin Morgannwg ginio yn y Glyn Clydach i ddathlu’r Aur. Cafodd pob cangen gyfle i arddangos lluniau sydd wedi’u casglu dros  …Darllen mwy  »

Diwrnod Llwyddiannus i Ranbarth Gorllewin Morgannwg yng Ngŵyl Haf Merched y Wawr 2017

Llongyfarchiadau i’r aelodau hyn o’r Rhanbarth a fu’n cystadlu yn yr Ŵyl Haf ym Machynlleth ar yr 20fed o Fai: Sarah East, cangen Treforys ail am y croesbwyth Grace Birt (Abertawe)  …Darllen mwy  »

Parti Pyjamas Grŵp Camu Mlan

Ar fore Mawrth, 9 Mai, aeth aelodau Clwb Cerdded Camu Mlan am dro mewn pyjamas ym Mharc Williams, Casllwchwr. Roedd yr aelodau yn ymateb i gais gan Mudiad Meithrin i  gynnal parti  …Darllen mwy  »

Adroddiad Diweddaraf Grŵp Cerdded Camu Mlan

Dyma adroddiad diweddaraf y grŵp cerdded Camu Mlan o Ionawr tan Ebrill 2017. Aros yn agos i adre wnaethom ni yn ystod y tymor yma a cherdded sawl un o’r hen rai  …Darllen mwy  »

Aelodau’r Rhanbarth yn gorymdeithio yn ‘Aberdewi’

Aelodau’r Rhanbarth yn gorymdeithio yn ‘Aberdewi’, dathliad Gwyl Dewi dinas Abertawe ar ddydd Sadwrn 4ydd Mawrth

Cyflwyno clustogau a bagiau i Ysbyty Baglan

Mae merched Cangen Merched y Wawr Clydach sydd wedi bod yn brysur yn gwneud tua 30 o glustogau a bagiau ar gyfer merched sy’n cael llaw-driniaeth at gancr y fron.  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Jean Bowen
  Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
  01792 865 421
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Stevens
  10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
  01792 893 410
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Lauren Evans
  Gorllewin Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De
  07495 288 159