Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Blodau Gobaith Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Dyma rai o gyfraniadau y Rhanbarth at ymgyrch y Mudiad #blodaugobaith!

Grwp Trafod Llyfrau

Ar ddechrau’r flwyddyn newydd rhifyn 8 Ionawr o’r cylchgrawn ‘Golwg’ oedd gennym dan sylw a chafwyd cytundeb ar hoff golofnau a cholofnwyr a chytunwyd hefyd bod digon o amrywiaeth a  …Darllen mwy  »

Cyflwyno CD Cân y Gân i gartref gofal Glangarnant

Eiry Thomas – Cangen Y Gwter Fawr – yn cyflwyno’r CD i reolwraig ac un o’r gofalwyr yng nghartref gofal Glangarnant. Mae Eiry’n ymweld â’ r cartre’n rheolaidd i gynnal  …Darllen mwy  »

Camu ‘mlan

Daethom ynghyd i gerdded ym mis Medi unwaith eto ar bwys y gronfa ddŵr yn Felindre a mynd ati wedyn i drefnu tipyn ar raglen y tymor dros baned ar  …Darllen mwy  »

Grwp Trafod Llyfrau

Mae Grwp Trafod Llyfrau Gorseinonh a Phontarddulais wedi cyfarfod y tymor hwn eisoes a chafwyd trafodaeth frwd ar nofel hanesyddol Gwynn ap Gwilym Sgythia (Gwasg y bwthyn 2018) Roedd rhai  …Darllen mwy  »

Y Bag MYW ar daith yn India

Bag Merched y Wawr ar daith draw yn India bell gyda Menna ein swyddog datblygu yng Ngorllewin Morgannwg!      

Rhai o ganghennau Gorllewin Morgannwg ar daith!

Taith gerdded heddiw i lawr i’r Bae yng Nghaerdydd a draw dros yr argae cyn cael cinio a mynd nol ar y trên i Dregwyr. Eistedd ar y crocodeil mawr  …Darllen mwy  »

Be sy mlaen gyda changen Abertawe gwedwch?!

Cangen Abertawe yn brysur yn dathlu’r 50!

Camu mlaen ym Mae Caerdydd

Taith gerdded i lawr ym mae Caerdydd a draw dros y morglawdd cyn cael cinio a dal y trên nôl i Dregwyr. Tywydd bendigedig. Eistedd ar y crocodeil mawr er  …Darllen mwy  »

Cangen Abertawe yn Casglu sbwriel

Cangen Abertawe yn codi sbwriel o’r traeth. Llwyddwyd i godi sawl llond bag ac wedyn mwynhau paned gyda’n gilydd.
Tudalen 1 o 6 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Noson Agored Merched y Wawr Pontypridd

  Dyddiad: 12/12/2019
  Clwb y Bont

   

   

   

   

   

  Noson Agored Merched y Wawr, Pontypridd

  yng nghwmni Parti’r Efail

  7.30yh Nos Iau, 12 Rhagfyr

  Clwb y Bont

  £3 mynediad

  Bydd mins pei a chroeso i bawb

  Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau: