Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Adroddiad Camu Mlan Medi – Rhagfyr 2017

Roedd yn braf cael dwy daith newydd yn ystod y tymor; yn gyntaf cerdded ar bwys y gamlas yn Port Tennant ddechrau’r tymor ac yna ymweld a Pharc Gwledig Bryngarw  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched y Wawr

Daeth dros 80 o aelodau Rhanbarth Gorllewin Morgannwg ynghyd i gystadlu yn y Cwis hwyl eleni a chafwyd cryn hwyl ar ddatrys y cwestiynau! Yr enillwyr rhanbarthol oedd Gorseinon, gyda’r  …Darllen mwy  »

Grwp Trafod Llyfrau Pontarddulais a Gorseinon

Er gwaetha’r gwyliau daeth criw da ynghyd i Ganolfan Arddio Pontarddulais ar Fedi 15fedi i drafod llyfrau. Roedd hi’n hyfryd cael croesawu aelod newydd – Mererid Morgan i’n plith.  Ar  …Darllen mwy  »

Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

Er gwaetha’r gwyliau daeth criw da ynghyd i Ganolfan Arddio Pontarddulais ar Fedi 15fedi i drafod llyfrau. Roedd hi’n hyfryd cael croesawu aelod newydd – Mererid Morgan i’n plith.  Ar  …Darllen mwy  »

Adroddiad Clwb Camu Mlan Ebrill-Gorffennaf 2017

Dechreuodd y tymor yma drwy gerdded o Ganolfan Garddio Alltygraban i Bontlliw ar daith gylchol cyn cael paned gyda’n gilydd a thrafod y rhaglen am yr wythnosau i ddod.  Yr  …Darllen mwy  »

Eisteddfod Ynys Môn

Llongyfarchiadau i Esyllt Jones, Malvina Ley a Catrin Stevens a fu’n cario baner y rhanbarth ar lwyfan y Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 yn rhan o basiant cenedlaethol Dathlu’r  …Darllen mwy  »

Cwpan Radi Thomas yn Sioe Llanelwedd

Llongyfarchiadau mawr i’r tim a fu’n cystadlu am Gwpan Radi Thomas yn Sioe Llanelwedd. Enillon nhw’r wobr gyntaf gyda Esyllt Jones (gorchudd potel ddathlu) a Grace Birt (cerdyn a bocs  …Darllen mwy  »

Taith i’r Parc

Aelodau’r Rhanbarth a deithiodd i’r Parc ger Y Bala ar ddydd Mercher 21ain Mehefin i fwynhau arddangosfa ardderchog ar hanes y mudiad. Cawsom weld Paneli’r Dathlu gyda’i gilydd i gyd;  …Darllen mwy  »

Parti Pyjamas yng Nghastell Nedd

Ym mis Mai 2017, aeth rhai o aelodau Merched y Wawr Cangen Castell Nedd i Dŷ Elizabeth Widlake yn eu pyjamas er mwyn mwynhau sgwrs a phaned. Roedd yr aelodau yn  …Darllen mwy  »

Cefnogi Menywod Castell Nedd

Diolch yn fawr iawn i Avril Curtis, Cangen Castell Nedd, a wnaeth 18 o glustogau ar gyfer merched sy’n cael llawdriniaeth ar gyfer cancr y fron. Aeth aelodau Merched y Wawr  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 4 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Dyddiad: 13/02/2018

  Bwrlwm Bro

  Ysgol Gymraeg Lon-las
  Mwy o wybodaeth

  MERCHED Y WAWR GORLLEWIN MORGANNWG

  yn cyflwyno

  ‘Bwrlwm Bro’

  Arweinydd: Eirian Wyn

   Ysgol Gymraeg Lon-las   Nos Fawrth 13 Chwefror am 7 o’r gloch

  Pris £5 (yn cynnwys coffi/te)

  CROESO I BAWB

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Jean Bowen
  Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
  01792 865 421
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Stevens
  10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
  01792 893 410
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Lauren Evans
  Gorllewin Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De
  07495 288 159