Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Cangen Abertawe yn Casglu sbwriel

Cangen Abertawe yn codi sbwriel o’r traeth. Llwyddwyd i godi sawl llond bag ac wedyn mwynhau paned gyda’n gilydd.

Adroddiad Haf Camu Mlan!

Adroddiad  Camu Mlan Haf 2019 Dechreuodd tymor yr haf gyda ni yn cerdded y llwybr o Gorseinon i gyfeiriad Pengelli a bu rhai yn casglu sbwriel hefyd ar y ffordd.  …Darllen mwy  »

Llongyfarchiadau o’r Sioe

Llongyfarchiadau i aelodau’r rhanbarth ar eu llwyddiant yn y sioe    

Y Llywydd Cenedlaethol yn Ymweld â Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Cawsom noson hyfryd , wedi’i threfnu gan gangen Treforys, nos Iau y 27ain o Fehefin, yn croesawu ein Llywydd Cenedlaethol; Meirwen Lloyd i’r rhanbarth. Tra oedd y beirniaid wrth eu  …Darllen mwy  »

Aelodau Gorllewin Morgannwg yn Casglu Sbwriel

Dyma luniau o aelodau Merched y Wawr, rhanbarth Gorllewin Morgannwg yn casglu sbwriel ar draeth Aberafan. Diwrnod braf iawn yn cefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol.

Dathlu Llwyddiant y Rhanbarth yn yr Ŵyl Haf.

Llongyfarchiadau mawr i aelodau Rhanbarth Gorllewin Morgannwg fu’n llwyddiannus yn yr Ŵyl ym Machynlleth. Gwaith gwych!

Camu Mlan gyda Aelodau Gorllewin Morgannwg

Adroddiad Camu Mlan Ionawr- Ebrill 2019. Fyddwn ni ddim yn crwydro ymhell ar ddechrau’r flwyddyn gan ystyried y posibilrwydd o dywydd anffafriol felly teithiau yn Alltygraban, y Bynie, Llansamlet a’r  …Darllen mwy  »

Cangen a Chlwb Abertawe yn Creu gyda Grace Birt

Cangen Abertawe a Chlwb Gwawr Abertawe yn mwynhau noson o greu dan arweiniad gwych Grace Birt. Noson hyfryd.

Grŵp Trafod Pont-ar-ddulais a Gorseinon

Ar ddydd Gwener 15fed Mawrth cafodd y grwp flas ar gasgliad Rhys Meirion o Gerddi’r Ser, er bod tipyn o gwestiynu pwy oedd y ‘SER’ dan sylw!  Hoffent yr amrywiaeth  …Darllen mwy  »

Noson Chwaraeon Gorllewin Morgannwg

Cafwyd noson hyfryd, ar Fawrth y 13eg, yng nghlwb golff Treforys gyda bron i ddeugain o aelodau’r rhanbarth yn chwarae sgrabl, dartiau, chwist a dominos. Diolch i Nest a Mererid  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 5 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249