Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Grwp Trafod Llyfrau

Mae Grwp Trafod Llyfrau Gorseinonh a Phontarddulais wedi cyfarfod y tymor hwn eisoes a chafwyd trafodaeth frwd ar nofel hanesyddol Gwynn ap Gwilym Sgythia (Gwasg y bwthyn 2018) Roedd rhai  …Darllen mwy  »

Y Bag MYW ar daith yn India

Bag Merched y Wawr ar daith draw yn India bell gyda Menna ein swyddog datblygu yng Ngorllewin Morgannwg!      

Rhai o ganghennau Gorllewin Morgannwg ar daith!

Taith gerdded heddiw i lawr i’r Bae yng Nghaerdydd a draw dros yr argae cyn cael cinio a mynd nol ar y trên i Dregwyr. Eistedd ar y crocodeil mawr  …Darllen mwy  »

Be sy mlaen gyda changen Abertawe gwedwch?!

Cangen Abertawe yn brysur yn dathlu’r 50!

Camu mlaen ym Mae Caerdydd

Taith gerdded i lawr ym mae Caerdydd a draw dros y morglawdd cyn cael cinio a dal y trên nôl i Dregwyr. Tywydd bendigedig. Eistedd ar y crocodeil mawr er  …Darllen mwy  »

Cangen Abertawe yn Casglu sbwriel

Cangen Abertawe yn codi sbwriel o’r traeth. Llwyddwyd i godi sawl llond bag ac wedyn mwynhau paned gyda’n gilydd.

Adroddiad Haf Camu Mlan!

Adroddiad  Camu Mlan Haf 2019 Dechreuodd tymor yr haf gyda ni yn cerdded y llwybr o Gorseinon i gyfeiriad Pengelli a bu rhai yn casglu sbwriel hefyd ar y ffordd.  …Darllen mwy  »

Llongyfarchiadau o’r Sioe

Llongyfarchiadau i aelodau’r rhanbarth ar eu llwyddiant yn y sioe    

Y Llywydd Cenedlaethol yn Ymweld â Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Cawsom noson hyfryd , wedi’i threfnu gan gangen Treforys, nos Iau y 27ain o Fehefin, yn croesawu ein Llywydd Cenedlaethol; Meirwen Lloyd i’r rhanbarth. Tra oedd y beirniaid wrth eu  …Darllen mwy  »

Aelodau Gorllewin Morgannwg yn Casglu Sbwriel

Dyma luniau o aelodau Merched y Wawr, rhanbarth Gorllewin Morgannwg yn casglu sbwriel ar draeth Aberafan. Diwrnod braf iawn yn cefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol.
Tudalen 1 o 6 1
  • Archif:

    • 2019

      • Blwyddyn Cyfan

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Gorffennaf

      • Awst

      • Hydref

      • Tachwedd

    • 2018

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Mai

      • Medi

      • Hydref

    • 2017

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Mai

      • Mehefin

      • Medi

      • Tachwedd

    • 2016

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Mawrth

      • Mai

      • Mehefin

      • Awst

      • Hydref

      • Tachwedd

    • 2015

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ebrill

      • Medi

      • Hydref

      • Tachwedd

      • Rhagfyr

  • Archif:

    • 2020

      • Blwyddyn Cyfan

      • Chwefror

    • 2019

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Mehefin

      • Gorffennaf

      • Medi

      • Hydref

      • Tachwedd

    • 2018

      • Blwyddyn Cyfan

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Mehefin

      • Gorffennaf

      • Medi

      • Hydref

      • Tachwedd

      • Rhagfyr

    • 2017

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Mehefin

      • Gorffennaf

      • Medi

      • Hydref

    • 2016

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Mehefin

      • Gorffennaf

      • Awst

      • Medi

      • Hydref

      • Tachwedd

      • Rhagfyr

    • 2015

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Mehefin

      • Gorffennaf

      • Awst

      • Medi

      • Hydref

      • Tachwedd

      • Rhagfyr

      • Blwyddyn Cyfan

  • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

    Officer Photo
    Llywydd:
    Nest Davies
    Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
    01792 862 901
    Officer Photo
    Ysgrifennydd:
    Mererid Morgan
    Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
    01792 895 172
    Officer Photo
    Trysorydd:
    Jaci Gruffudd
    41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
    01792 205 807
    Officer Photo
    Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
    Menna Lewis
    E-bost: menna@merchedywawr.cymru
    07792 823 837
    Officer Photo
    Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
    Jên Dafis
    jen@merchedywawr.cymru
    07971 523 249