Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Camu Mla’n – Gorllewin Morgannwg

Noson Cangen Gorseinion ar Zoom

Grwp Camu Mlan Gorllewin Morgannwg

Dyma ni yn cymdeithasu fore Mawrth diwetha yn y coed yn ardal Melin Llan, Penllergaer. Fe ddaeth y glaw pan oeddem ar fin gadael i fynd adre ar ol y  …Darllen mwy  »

Ail gyfarfod Cangen Treboeth

Dyma ail gyfarfod Cangen Treboeth yn yr awyr agored ac fel y tro cyntaf fe fuon ni’n ffodus iawn i gael tywydd sych a heulog. Fe gwrddon ni prynhawn Gwener diwethaf tu  …Darllen mwy  »

Cangen Gorseinion yn cyfarfod ar Zoom

Dyma Ann yn croesawu aelodau cangen Merched y Wawr Gorseinon i gyfarfod agoriadol tymor 2020-2021 heno ar Zoom. Roedd nifer dda wedi ymuno a gwrando ar hanes Daniel Rolles a  …Darllen mwy  »

Cangen Gorseinion

Grwp Camu Mlan – Medi

Dyma’r merched yn ymlacio a chael cyfle i gymdeithasu ar ol cerdded o Ddoc y Gogledd yn Llanelli draw i Pwll a nol – taith o ryw 4 milltir i  …Darllen mwy  »

Grwp Cerdded Camu Mlan Gorllewin Morgannwg

Dyma dri llun o’r daith gerdded heddiw ar y llwybr ger Cronfa Ddwr Felindre y cyntaf ers mis Chwefror.  Roedd 16 o aelodau yno ac yn glynu at y rheolau  …Darllen mwy  »

Clwb Llyfrau Cangen Gorseinion a Phontarddulais

Clwb Llyfrau – cangen Gorseinon a Phontarddulais- Medi yr 11eg Rhanbarth Gorllewin Morgannwg   Cawsom drafodaeth ddiddorol iawn er gwaetha’r  ffaith nad oedd dim un ohonom wedi  cael blas ar  …Darllen mwy  »

Cangen Abertawe yn dathlu 50 ym mis Mawrth

Cangen Abertawe yn  dathlu’r 50 nôl ym mis Mawrth. Dyna beth oedd joio. Diolch i bawb fu wrthi’n trefnu’r dathliadau. 🎂🍸🍾⭐️🌈🥰
Tudalen 1 o 8 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249