Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Camu ‘mlan

Daethom ynghyd i gerdded ym mis Medi unwaith eto ar bwys y gronfa ddŵr yn Felindre a mynd ati wedyn i drefnu tipyn ar raglen y tymor dros baned ar  …Darllen mwy  »

Grwp Trafod Llyfrau

Mae Grwp Trafod Llyfrau Gorseinonh a Phontarddulais wedi cyfarfod y tymor hwn eisoes a chafwyd trafodaeth frwd ar nofel hanesyddol Gwynn ap Gwilym Sgythia (Gwasg y bwthyn 2018) Roedd rhai  …Darllen mwy  »

Y Bag MYW ar daith yn India

Bag Merched y Wawr ar daith draw yn India bell gyda Menna ein swyddog datblygu yng Ngorllewin Morgannwg!      

Rhai o ganghennau Gorllewin Morgannwg ar daith!

Taith gerdded heddiw i lawr i’r Bae yng Nghaerdydd a draw dros yr argae cyn cael cinio a mynd nol ar y trên i Dregwyr. Eistedd ar y crocodeil mawr  …Darllen mwy  »

Be sy mlaen gyda changen Abertawe gwedwch?!

Cangen Abertawe yn brysur yn dathlu’r 50!

Camu mlaen ym Mae Caerdydd

Taith gerdded i lawr ym mae Caerdydd a draw dros y morglawdd cyn cael cinio a dal y trên nôl i Dregwyr. Tywydd bendigedig. Eistedd ar y crocodeil mawr er  …Darllen mwy  »

Cangen Abertawe yn Casglu sbwriel

Cangen Abertawe yn codi sbwriel o’r traeth. Llwyddwyd i godi sawl llond bag ac wedyn mwynhau paned gyda’n gilydd.

Adroddiad Haf Camu Mlan!

Adroddiad  Camu Mlan Haf 2019 Dechreuodd tymor yr haf gyda ni yn cerdded y llwybr o Gorseinon i gyfeiriad Pengelli a bu rhai yn casglu sbwriel hefyd ar y ffordd.  …Darllen mwy  »

Llongyfarchiadau o’r Sioe

Llongyfarchiadau i aelodau’r rhanbarth ar eu llwyddiant yn y sioe    

Y Llywydd Cenedlaethol yn Ymweld â Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Cawsom noson hyfryd , wedi’i threfnu gan gangen Treforys, nos Iau y 27ain o Fehefin, yn croesawu ein Llywydd Cenedlaethol; Meirwen Lloyd i’r rhanbarth. Tra oedd y beirniaid wrth eu  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 6 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249