Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Eisteddfod Ynys Môn

Llongyfarchiadau i Esyllt Jones, Malvina Ley a Catrin Stevens a fu’n cario baner y rhanbarth ar lwyfan y Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 yn rhan o basiant cenedlaethol Dathlu’r Aur.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
  • Archif:

    • 2018

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

    • 2017

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Mai

      • Mehefin

      • Medi

      • Tachwedd

    • 2016

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Mawrth

      • Mai

      • Mehefin

      • Awst

      • Hydref

      • Tachwedd

    • 2015

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ebrill

      • Medi

      • Hydref

      • Tachwedd

      • Rhagfyr

  • Archif:

    • 2018

      • Blwyddyn Cyfan

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Mehefin

      • Gorffennaf

      • Medi

      • Hydref

      • Tachwedd

    • 2017

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Mehefin

      • Gorffennaf

      • Medi

      • Hydref

    • 2016

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Mehefin

      • Gorffennaf

      • Awst

      • Medi

      • Hydref

      • Tachwedd

      • Rhagfyr

    • 2015

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Chwefror

      • Mawrth

      • Ebrill

      • Mai

      • Mehefin

      • Gorffennaf

      • Awst

      • Medi

      • Hydref

      • Tachwedd

      • Rhagfyr

  • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

    Officer Photo
    Llywydd:
    Jean Bowen
    Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
    01792 865 421
    Officer Photo
    Ysgrifennydd:
    Catrin Stevens
    10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
    01792 893 410
    Officer Photo
    Trysorydd:
    Jaci Gruffudd
    41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
    01792 205 807
    Officer Photo
    Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
    Menna Lewis
    E-bost: menna@merchedywawr.cymru
    07792 823 837
    Officer Photo
    Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
    Jên Dafis
    jen@merchedywawr.cymru
    07971 523 249