Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Adroddiad Clwb Camu Mlan Ebrill-Gorffennaf 2017

Dechreuodd y tymor yma drwy gerdded o Ganolfan Garddio Alltygraban i Bontlliw ar daith gylchol cyn cael paned gyda’n gilydd a thrafod y rhaglen am yr wythnosau i ddod.  Yr wythnos ganlynol cawsom gwmni Hanna Daniel a chamerau “Orchard” i gydgerdded a ffilmio peth o’r daith yng Ngerddi Clun, Abertawe.  Byddwn yn ymweld  â’r gerddi bob mis Mai i weld y bwtsis y gog a’r llwyni rhododendron ac asalea yn eu gogoniant.

Nol yng Nghasllwchwr oeddem wedyn ar fore braf lle  buom yn cerdded ym Mharc Williams yn ein Pyjamas!!  Roedd hyn i gefnogi’r Mudiad Meithrin oedd am nodi ei penblwydd yn 40 eleni drwy gael parti pyjamas mwya’r byd- ac wedi cerdded fe roddwyd arian y casgliad arferol yn rhodd i un o’n cylchoedd meithrin lleol.

Ar hyd llwybrau Penclacwydd, Llanmadog, Afan Argoed, Gorseinon a Chronfa Ddŵr Lliedi  y buom wedyn;  mae’r nifer sy’n cerdded yn  amrywio o ddeg i ugain yn rheolaidd, sy’n galonogol iawn ac mae wedi bod yn braf croesawu mwy o ddysgwyr i’n plith  yn ddiweddar hefyd.   Rydym yn dal i gasglu £1 y pen ar ddiwedd pob taith a’r elusen nesaf fyddwn yn gefnogi yw un lleol sy’n ymwneud â salwch meddwl.

Gorffennwyd y tymor trwy fynd am y dydd i Gegin Gareth yn Llanwnnen ger Llambed a chael gwledd wrth ei wylio’n coginio yn y bore- ac yna blasu’r gwahanol fwydydd;  yn y pnawn cawsom arddangosfa gosod blodau oedd eto yn arbennig.  Roedd yr awyrgylch yn hyfryd, ac mae gan Gareth ddawn i siarad yn bwrpasol ond yn ffraeth tra’n arddangos ac roedd pawb yn rhyfeddu ato ac wedi cael diwrnod i’r brenin ( neu frenhines!!).

Taith fer yng Nghasllwchwr wedyn ar ddiwrnod braf arall – ai dyna orffen yr haf hefyd??

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249