Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched y Wawr

Daeth dros 80 o aelodau Rhanbarth Gorllewin Morgannwg ynghyd i gystadlu yn y Cwis hwyl eleni a chafwyd cryn hwyl ar ddatrys y cwestiynau! Yr enillwyr rhanbarthol oedd Gorseinon, gyda’r Gwter Fawr yn ail a Phontardawe’n drydydd. Llongyfarchiadau i bawb fu’n cymryd rhan. Cynhaliodd y rhanbarth y cwis eleni yn y New Lodge, Gorseinon a chafwyd bwffe da a lle braf i ymgynnull a chymdeithasu.

Y tîm buddugol: Cangen Gorseinon - Cathy Irons, Catrin Stevens, Marion Davis a Mererid Morgan

Y tîm buddugol: Cangen Gorseinon – Cathy Irons, Catrin Stevens, Marion Davis a Mererid Morgan

Tim y Gwter Fawr

Tim y Gwter Fawr

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Dyddiad: 13/02/2018

  Bwrlwm Bro

  Ysgol Gymraeg Lon-las
  Mwy o wybodaeth

  MERCHED Y WAWR GORLLEWIN MORGANNWG

  yn cyflwyno

  ‘Bwrlwm Bro’

  Arweinydd: Eirian Wyn

   Ysgol Gymraeg Lon-las   Nos Fawrth 13 Chwefror am 7 o’r gloch

  Pris £5 (yn cynnwys coffi/te)

  CROESO I BAWB

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Jean Bowen
  Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
  01792 865 421
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Stevens
  10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
  01792 893 410
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Lauren Evans
  Gorllewin Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De
  07495 288 159