Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Adroddiad Camu Mlan Medi – Rhagfyr 2017

Roedd yn braf cael dwy daith newydd yn ystod y tymor; yn gyntaf cerdded ar bwys y gamlas yn Port Tennant ddechrau’r tymor ac yna ymweld a Pharc Gwledig Bryngarw ger Sarn, Penybont ym mis Hydref.  Heblaw hynny buom ar deithiau yn Abertawe, Y Mwmbwls, Cydweli, Parc Pembre, Llanelli a thraeth Aberafan ac aeth rhai ohonom ar y tren i Gaerdydd i weld Arddangosfa Ddathlu Merched y Wawr  yn y Pierhead yn y Bae.  Fel y gwelwch isod cawsom gyfle i dynnu ein llun tu allan i’r Pierhead, ar bwys un o’r ‘Snowdogs’ addurniedig oedd yn hysbysebu’r elusen Ty Hafan.

Mae criw da o ryw 10 i 18 ohonom yn dod i gerdded bron bob wythnos a byddwn bob amser yn mwynhau paned a chymdeithasu mewn caffi lleol cyn troi am adre.  Mae casglu £1 gan bob aelod yn wythnosol. yn parhau hefyd a thro Elizabeth oedd hi yn ddiweddar i gyfrannu siec am £100 i’r elusen iechyd meddwl, Pobl, yng Nghastell Nedd.  Cawsom ginio Nadolig wrth ein bodd yn Nhafarn y Deri Llanedi i gau pen y mwdwl cyn y gwyliau ond roedd yn siom fawr i ni i gyd glywed fod un o’n haelodau wedi cwympo a thorri ei chlun ar yr un diwrnod.  Mae Megan yn gwella yn ara deg a gobeithio y gall ymuno a ni am baned cyn bo hir.

Aelodau Camu Mlan tu allan i'r Pierhead Caerdydd, Hydref 2017

Aelodau Camu Mlan tu allan i’r Pierhead Caerdydd, Hydref 2017

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249