Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Adroddiad Camu Mlan Medi – Rhagfyr 2017

Roedd yn braf cael dwy daith newydd yn ystod y tymor; yn gyntaf cerdded ar bwys y gamlas yn Port Tennant ddechrau’r tymor ac yna ymweld a Pharc Gwledig Bryngarw ger Sarn, Penybont ym mis Hydref.  Heblaw hynny buom ar deithiau yn Abertawe, Y Mwmbwls, Cydweli, Parc Pembre, Llanelli a thraeth Aberafan ac aeth rhai ohonom ar y tren i Gaerdydd i weld Arddangosfa Ddathlu Merched y Wawr  yn y Pierhead yn y Bae.  Fel y gwelwch isod cawsom gyfle i dynnu ein llun tu allan i’r Pierhead, ar bwys un o’r ‘Snowdogs’ addurniedig oedd yn hysbysebu’r elusen Ty Hafan.

Mae criw da o ryw 10 i 18 ohonom yn dod i gerdded bron bob wythnos a byddwn bob amser yn mwynhau paned a chymdeithasu mewn caffi lleol cyn troi am adre.  Mae casglu £1 gan bob aelod yn wythnosol. yn parhau hefyd a thro Elizabeth oedd hi yn ddiweddar i gyfrannu siec am £100 i’r elusen iechyd meddwl, Pobl, yng Nghastell Nedd.  Cawsom ginio Nadolig wrth ein bodd yn Nhafarn y Deri Llanedi i gau pen y mwdwl cyn y gwyliau ond roedd yn siom fawr i ni i gyd glywed fod un o’n haelodau wedi cwympo a thorri ei chlun ar yr un diwrnod.  Mae Megan yn gwella yn ara deg a gobeithio y gall ymuno a ni am baned cyn bo hir.

Aelodau Camu Mlan tu allan i'r Pierhead Caerdydd, Hydref 2017

Aelodau Camu Mlan tu allan i’r Pierhead Caerdydd, Hydref 2017

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Dyddiad: 13/03/2018

  Pwyllgor Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

  Festri Seion Newydd, Treforys
  Mwy o wybodaeth

  Cynhelir y Pwyllgor Rhanbarth nesaf ar Fawrth 13eg yn Festri Seion Newydd, Treforys.

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Jean Bowen
  Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
  01792 865 421
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Stevens
  10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
  01792 893 410
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Lauren Evans
  Gorllewin Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De
  07495 288 159