Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Camu Mlan Gwanwyn 2018Dechreuodd y tymor pan aethom i gerdded yn nhref Pontarddulais ac yna ymweld ag ystad ddiwydiannol Llansamlet a cherdded lawr at Stadiwm Liberty ac yn ol oddi amgylch y llyn yno ( er fod rhai ohonom wedi mynd yn ol ar hyd ffordd arall dipyn hwy!). Buom ar ein ymweliad blynyddol a’ Ardd Fotaneg yn Llanarthne , hefyd i Barc y Gnoll, Castell Nedd a Phorthcawl ynghyd a llwybrau cyfarwydd Cory Pontarddulais a Phenclacwydd. Ym mis bach aeth nifer ohonom ar drip ar y tren i Landrindod ac ar ol taith gerdded fer mwynhau pryd o fwyd hyfryd gyda’n gilydd yng ngwesty Metropole cyn troi am adre.
Ymunodd pedair arall o ferched a’r gymdeithas eleni ac mae hyn yn golygu fod o leiaf 15 yn cerdded un rheolaid ac yn aml bella mae’n mes at 20. Golyga hyn ein bod yn cyrraedd £100 yn fuan ac mae Gwen, Meriel a Delyth wedi gallu rhoi £100 yr un i’r elusennau Canolfan Maggie, Abertawe, Clwb Stroc lleol a “Stand up for Downs”. Hefyd mae o leiaf tair o’r criw yn ddysgwyr ac maent yn gwerthfawrogi’r cyfle i gymdeithasu’n hamddenol a dod i adnabod ein gilydd wrth gerdded.
Rhai o’r criw ar bwys y llyn yn Llandrindod, Mawrth 2018

 

 

Camu mlan glaw neu hindda

Llun a dynnwyd 1af o Fai o’r merched yn cerdded ac yn cysgodi pan ddaeth i fwrw’n drwm.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Dyddiad: 12/12/2019

  Noson Agored Merched y Wawr Pontypridd

  Clwb y Bont
  Mwy o wybodaeth

   

   

   

   

   

  Noson Agored Merched y Wawr, Pontypridd

  yng nghwmni Parti’r Efail

  7.30yh Nos Iau, 12 Rhagfyr

  Clwb y Bont

  £3 mynediad

  Bydd mins pei a chroeso i bawb

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249