Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Adroddiad Camu Mlan Hâf 2018

 

Bur grŵp o gerddwyr yn cerdded yn gyson eto drwy dymor yr haf gan ymweld a cherdded yn yr Hendy, Pontlliw, Penclacwydd, PorthTywyn, Pennard a Rhosili i gyd o fewn hanner awr oddi wrthym.

Maer nifer yn tyfu hefyd a bellach mae gennym 35 ar y rhestr ac mae rhyw 10 i 15 yn cerdded bob tro.

Cawsom dywydd gwlyb wrth ymweld â Pontlliw a Pharc Singleton ond roedd yn grasboeth ym Mhorth Tywyn ac ar draeth Rhosili. Buom ar un daith newydd i ni i fyny yn ardal y Twrch Trwyth yn Garnant gan gerdded oddiyno i Frynaman a chael ein paned yn y ganolfan gymunedol yno. Mae gerddi Clun yn werth eu gweld ym mis Mai ar azaleas ar rhododendron i gyd yn eu blodau.                                                                                                

I orffen y tymor aethom i ganolfan Myddfai eto ar ddiwrnod braf o haf a chael anerchiad yn yr Eglwys am hanes y fro, taith fer ac yna cinio gydan gilydd yn y Ganolfan gymunedol hyfryd yno.

Rydym yn dal i gasglu £1 gan bob aelod syn cerdded yn wythnosol ac yn ddiweddar cafodd Delyth gyfle i gyfrannu at elusen Syndrom Downs a Gwen yn rhoi canpunt i Ganolfan Maggie yn Abertawe.

 

 

 

 

Dyddiad Man Cyfarfod Amser Taith Paned Nodiadau
Medi 11 Cronfa ddwr Felindre 10.00 am I fyny ar bwys y gronfa Caffi Cronfa ddŵr Trefnu rhaglen
Medi 18 Maes parcio Sandpiper, Llanelli 10.00 am O gwmpas y llun ym Mharc Sandi Y Sandpiper
Medi 25 Ar bwys safle “Funsters”, yn yr Hendy 10.00 am Yn yr Hendy Caffi yn yr Hen Lyfrgell yn yr Hendy
Hydref 2  

   Maes parcio Verdi yn Mwmbwls

10.00 am O Verdi draw i West Cross Verdi
Hydref 9

Maes parcio Parc Penllergaer

10.00 am Gerddi Penllergaer Caffi’r Gerddi
Hydref 16

Encilfa ar fordd Felindre i drefnu ceir

9.30 am Parc Margam ac ymweld â’r arddangosfa yno Caffi yn y Parc
Hydref 23

Stesion Bynea/ Llangennech Pontarddulais

I’w gadarnhau Tren i Lanwrtyd ?
Hydref 30

HANNER TYMOR

Tach 6

Caffi Pwll i drednu ceir

9.30 am Cydweli yn dilyn yr afon Gwendraeth Parc yn y Bocs?
Tach 13

Ck’s Penclawdd

9.30 am Croffti i Lanmorlais Rake and Riddle
Tach 20

Ar bwys y Clwb Cychod Casllwchwr

10.00 am Casllwchwr ?
Tach 27

Caffi Pwll

10.00 am Pwll i Ddoc y Gogledd Caffi Pwll
Rhagfyr  4

Bird in Hand i drefnu ceir

9.30 am Parc Dinefwr, Llandeilo Gwyl Nadolig Llandeilo?
Rhagfyr 11

CINIO NADOLIG lleoliad i drefnu

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249