Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Camu Mlan gyda Aelodau Gorllewin Morgannwg

Adroddiad Camu Mlan Ionawr- Ebrill 2019.

Fyddwn ni ddim yn crwydro ymhell ar ddechrau’r flwyddyn gan ystyried y posibilrwydd o dywydd anffafriol felly teithiau yn Alltygraban, y Bynie, Llansamlet a’r Ardd Fotaneg wnaethom ni fis Ionawr ac yn wir ddim llawer pellach tan inni fynd i Landeilo ar y tren ganol mis bach. Daeth glaw difrifol pan oeddem i fod i fynd i Barc Penllergaer felly gohiriwyd y daith honno tan yr haf. Mae bob amser yn braf cerdded ar yr arfordir o Langland i’r Mwmbwls ac fe gawsom dywydd bendigedig hefyd y diwrnod hwnnw yna cael paned yn y caffi ar y traeth. Doedd neb eisie mynd adre! Buom i fyny i Glydach i gerdded ar bwys y gamlas i Bontardawe a mwynhau wedyn yn y Pantri yng Nghlydach. Taith fer o gwmpas Llyn Llech Owain wedyn a gorffen am y tymor lawr yn y Mwmbwls a cherdded i gyfeiriad Abertawe a nol.

Rydym yn griw sylweddol nawr a ran amlaf mae o leiaf 15 yn cerdded ac felly mae’r merched sy’n casglu £1 wrth bawb bob wythnos yn cyrraedd £100 yn reit fuan. Cafodd Sandra gyfle i roi £100 at elusen leol sy’n rhoi cyfleon o bobl ifanc â phroblemau dysgu – Local Aid, ac yn awr mae Denise yn casglu at elusen arall – Tîm Mia sy’n cefnogi merch ifanc sydd wedi colli ei choes ar ôl datblygu cancer yr asgwrn. Mae angen coes prosthetig arni i’w helpu i ailgydio mewn athletau oedd yn myd a’i bryd cyn iddi golli ei choes. Mae Mia wedi cael un goes prosthetig – un goch Sgarlet!!

Bedyddio’r fainc tu allan i ganolfan gymunedol Llangennech. Anrheg cangen Bro Cennech i’r gymuned oedd y fainc i ddathlu penblwydd y gangen yn 30 oed. Gellir gweld damaid o’r fainc rhwnh Helen a Janet!!

Cerdded ar bwys y gamlas o Glydach i Bontardawe eto ym mis Mawrth

Wele ni yn y Bandstand yno!

Elusen Denise yw Tîm Mia. Sylwch ar y goes goch Sgarled

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Awst

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249