Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Adroddiad Haf Camu Mlan!

Adroddiad  Camu Mlan Haf 2019

Dechreuodd tymor yr haf gyda ni yn cerdded y llwybr o Gorseinon i gyfeiriad Pengelli a bu rhai yn casglu sbwriel hefyd ar y ffordd. Erbyn troi am nôl roedd gennym sawl bag o sbwriel – dyma ran o’n cyfraniad ni i brosiect y Llywydd Cenedlaethol eleni. Wythnos yn ddiweddarach roeddem yng ngerddi hardd Clun a chael fod lliwiau’r coed azalea a rhododendron yn wirioneddol wych eto. Yn anffodus doedd y caffi yn yr Eglwys ar bwys ddim ar agor yn y bore felly rhaid oedd croesi i gael ein paned yn y Junction gyferbyn.


Rydym wedi ymweld a cherdded yn Felindre (cronfa ddŵr), Llwybr y Mileniwm ar bwys Machynys, Llanelli, y rhodfa ar bwys y traeth ym Mhorthcawl, traeth Aberafan a Pharc Penllergaer yn ystod y tymor. Ar fore gwlyb aeth criw da i fyny i Graig Cefn Parc i gerdded yn y Warchodfa Natur yno oedd yn daith newydd a hyfryd er gwaetha’r glaw. Bydd rhaid ymweld eto. Ond cawsom dywydd braf heulog i gerdded lawr yn Rhosili a gweld y gwaith yno i adfer yr hen ffordd o blannu a chreu “levels” yno eto. Y gobaith oedd gweld llond un llain o flodau haul ond nid oeddent wedi blodeuo eto.
I orffen y tymor yn swyddogol aeth 16 ohonom ar ymweliad â’r Amgueddfa Werin, Sain Ffagan. Daeth Mared McAleavey, Curadur yr Ystafelloedd Hanesyddol atom yn Llys Llywelyn i sôn am y prosiect newydd yma ac am y gwaith ymchwil a wnaed i geisio bod mor hanesyddol gywir â phosib wrth adeiladu ac yna gyda’r cynnwys. Cefyn Burgess fu’n cunllunio’r tecstiliau ynddo ac mae croglun hardd yn adrodd stori Branwen (o’r Mabinogion) grewyd yn Sir Fôn, yn hongian yno yn barod. Bu dwy ohonom ni yn helpu pwytho croglun arall o stotro Culhwch ac Olwen, a bydd hwnnw yn cael ei arddangos yno cyn bo hir. Ar ôl cael picnic gyda’n gilydd aeth rhai i ymweld â’r hen Eglwys (o Bontarddulais yn wreiddiol) ac eraill i fyny at y Castell a’r gerddi hyfryd cyn i ni gyd droi am adre.
Cawsom un daith answyddogol wedyn pan aeth criw bach ohonom i fyny i Bont Nedd Fechan a cherdded y llwybr carregog i fyny at Sgwd Gwladus. Gan ei bod wedi bod mor sych doedd dim llifeiriant mawr o’r Sgwd ond mae’n debyg fod y ddaear yn crynu a’r sŵn yn fyddarol ryw chwarter milltir i ffwrdd ar ôl glaw trwm, felly bydd rhaid mynd eto mae’n siwr i gael y profiad gwefreiddiol yna.
Mae’r casglu £1 yr wythnos gan bob aelod yn parhau a’r tair ddiweddaraf i gyfrannu £100 yr un at elusen o’u dewis oedd Sandra, Denise a Bethan.

Byddwn yn cwrdd ym maes parcio y Gronfa Ddwr, Felindre fore Mawrth 10ed Medi am 10 o’r gloch y bore i ail-ddechrau ein teithiau wythnosol.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249