Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Camu ‘mlan

Daethom ynghyd i gerdded ym mis Medi unwaith eto ar bwys y gronfa ddŵr yn Felindre a mynd ati wedyn i drefnu tipyn ar raglen y tymor dros baned ar ol cerdded. Wythnos yn ddiweddarach aethom lawr i draeth Abertawe i gerdded a chodi sbwriel yno yn rhan o’n cyfraniad i brosiect y Llywydd Cenedlaethol. Roedd yn ddiwrnod braf a’r môr ar drai ac yn wir bu un o’r cerddwyr yn ddigon ffodus i ffeindio papur £10 ar y traeth! a neb yno i’w hawlio! Buom yn anlwcus sawl gwaith gyda’r tywydd y tymor yma ee ym Mhontarddulais ac yna ym Mhembre a gorfod ymochel dan y bont yno tra roedd yn bwrw glaw yn sobor iawn….iawn…. Cawsom gyfle i fynd eto ar daith gerdded o Glais i Glydach ar daith gylch a mwynhau paned hyfryd yng Nghaffi’r Pantri yng Nghlydach wedyn. Ond gwenodd yr haul arnom pan aeth 20 ohonom ar y tren i Gaerdydd a cherdded i lawr i’r Bae ac yna dros y morglawdd am Benarth. Buom draw i Barc y Gnoll yng Nghastell Nedd ond roedd y tir yn rhy wlyb i fynd “off-piste” a phan aethom i draeth Oxwich roedd y gwynt yn rhy gryf i agor y bagiau sbwriel! Taith newydd i ni wedyn draw yn Winch Wen i’r Trallwm a chanfod ardal newydd yng nghyffiniau Abertawe! Dwy daith gyfarwydd wedyn- ar lwybr Mileniwm Llanelli a lawr ar benrhyn Gŵyr yn Southgate a Phennard cyn dod at ein gilydd am ginio Nadolig yn y Plough yn Rhosmaen, lle cawsom fwyd a chwmni wrth ein bodd ar waetha’r glaw di-derfyn tu allan.
Ar ddechrau’r tymor Bethan oedd yn casglu’r £1 wythnosol gan bawb ac fe roddodd hi ei £100 hi i elusen Marie Curie. Tish oedd nesaf ac mae hi hefyd wedi rhoi £100 i uned cancr y fron yn ysbyty Singleton ac yn awr mae Lorraine yn casglu tuag at Uned Radiotherapi Singleton. Bellach ers mis Mawrth 2017 mae’r Grŵp Camu Mlan wedi cyfrannu £2,500 fel hyn tuag at gwahanol elusennau lleol a chenedlaethol.
Byddwn yn cwrdd eto ar ol seibiant dros y Nadolig ar fore Mawrth 14 Ionawr yn y Maes Parcio yn yr Ardd Fotaneg am 10 y bore.
CASGLU SBWRIEL AR DRAETH ABERTAWE – MEDI 2019
EISTEDD AR Y CROCODEIL AR Y MORGLAWDD YM MAE CAERDYDD- HYDREF 2019

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249