Rhanbarth Maldwyn Powys

Bowlio Deg Rhanbarth Maldwyn Powys

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Maldwyn eleni. Daeth tîm Llanfyllin yn gyntaf, Bro Cyfeiliog yn 2il a’r Drenewydd yn 3ydd. Llongyfarchiadau i Gwenan o dîm  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Maldwyn

Dyma luniau o noson Bowlio Deg Rhanbarth Maldwyn Powys. Daeth cangen Llanerfyl yn 1af ac yn 3ydd gyda cangen Y Foel a’r cylch yn 2il. Llongyfarchiadau!

Diolch i Eleanor Jones a Catherine Davies

Dyma Meira Evans, Marian James, Freda Williams a Mary Steele yn cyflwyno anrheg i Eleanor Jones a Catherine Davies am eu holl waith fel Swyddogion Maldwyn.

Chwaraeon Maldwyn Powys

Dyma luniau o fuddugwyr noson Chwaraeon rhanbarth Maldwyn Powys. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran!      

Tim buddugol Rhanbarth Maldwyn

Dyma lun tim buddugol Cwis Hwyl 2017 Maldwyn – sef Cangen Llanerfyl (Gwenllian Lansdown Davies, Linda James, Gwenan Davies a Delyth Francis)

Dathlu’r Aur yn Maldwyn Powys

Lluniau Dathlu’r Aur yn Rhanbarth Maldwyn Powys

Bowlio Deg Rhanbarth Maldwyn Powys

Llongyfarchiadau i Gangen Llanfyllin a ddaeth yn gyntaf, a Changen y Drenewydd a ddaeth yn ail yng ngornest bowlio deg Rhanbarth Maldwyn Powys.

Cystadleuthau Chwaraeon Maldwyn

Dyma luniau o rai aelodau yn mwynhau tra’n cymryd rhan yng nghystadleuthau chwaraeon Maldwyn    

Chwaraeon Rhanbarth Maldwyn Powys

Cynhaliwyd Chwaraeon Rhanbarth Maldwyn ar 15 o Fawrth 2017  yn y Llew Coch, Dinas Mawddwy. Dyma’r ddau dim Chwist sydd yn mynd drwodd i’r Wyl Haf ym Machynlleth. O’ r  …Darllen mwy  »

Gyrfa Chwilod

Cynhaliwyd Gyrfa Chwilod  yn y Dyffryn, Foel nos Iau 9fed o Chwefror 2017.  Roedd y Pwyllgor Iaith a Gofal wedi trefnu’r noson ac roedd dysgwyr yn ein mysg. Cafwyd noson  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Medi

   • Hydref

   • Rhagfyr

 • Pwyllgor Rhanbarth ac Is bwyllgorau Maldwyn

  Dyddiad: 28/09/2020
  Canolfan Banw
  Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau: