Rhanbarth Maldwyn Powys

Tim buddugol Rhanbarth Maldwyn

Dyma lun tim buddugol Cwis Hwyl 2017 Maldwyn – sef Cangen Llanerfyl (Gwenllian Lansdown Davies, Linda James, Gwenan Davies a Delyth Francis)

Dathlu’r Aur yn Maldwyn Powys

Lluniau Dathlu’r Aur yn Rhanbarth Maldwyn Powys

Bowlio Deg Rhanbarth Maldwyn Powys

Llongyfarchiadau i Gangen Llanfyllin a ddaeth yn gyntaf, a Changen y Drenewydd a ddaeth yn ail yng ngornest bowlio deg Rhanbarth Maldwyn Powys.

Cystadleuthau Chwaraeon Maldwyn

Dyma luniau o rai aelodau yn mwynhau tra’n cymryd rhan yng nghystadleuthau chwaraeon Maldwyn    

Chwaraeon Rhanbarth Maldwyn Powys

Cynhaliwyd Chwaraeon Rhanbarth Maldwyn ar 15 o Fawrth 2017  yn y Llew Coch, Dinas Mawddwy. Dyma’r ddau dim Chwist sydd yn mynd drwodd i’r Wyl Haf ym Machynlleth. O’ r  …Darllen mwy  »

Gyrfa Chwilod

Cynhaliwyd Gyrfa Chwilod  yn y Dyffryn, Foel nos Iau 9fed o Chwefror 2017.  Roedd y Pwyllgor Iaith a Gofal wedi trefnu’r noson ac roedd dysgwyr yn ein mysg. Cafwyd noson  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Rhanbarth Maldwyn Powys

Cangen Llanerfyl A yn derbyn y wobr gyntaf gan y Llywydd – Eleanor Jones.  Roedd y tim yma yn rhannu 3ydd trwy Gymru hefyd. Cangen Foel yn derbyn yr ail  …Darllen mwy  »

Cystadlu yn Sioe Llanelwedd

 

Buddugwyr Bowlio Deg Maldwyn Powys

Dyma lun tim buddugol Bowlio Deg Maldwyn Powys. Sgôr uchaf – Eleri.

Llanfyllin yn drydydd yn Nhwrnament Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i  Gangen Llanfyllin a ddaeth yn drydydd.
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Medi

   • Hydref

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Marian James
  10 Myrtle Drive, Trallwng, Powys SY21 7HZ
  01738 553 579
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mary Steele
  Eirianfa, Llanfair careinion, Powys SY21 0SP
  01938 810 048
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel,Trallwng, Powys SY21 ONZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  01678 520 412