Rhanbarth Maldwyn Powys

Chwaraeon Rhanbarth Maldwyn Powys

Cynhaliwyd Chwaraeon Rhanbarth Maldwyn ar 15 o Fawrth 2017  yn y Llew Coch, Dinas Mawddwy.

Dyma’r ddau dim Chwist sydd yn mynd drwodd i’r Wyl Haf ym Machynlleth. O’ r chwith i’r dde – Rhiannon Morris a Heulwen Davies, Cangen y Foel  1af, a Mary Evans a Meg Tomos, Cangen Glantwymyn 2il.

Dyma’r ddau dim Chwist sydd yn mynd drwodd i’r Wyl Haf ym Machynlleth.O' r chwith i’r dde – Rhiannon Morris a Heulwen Davies, Cangen y Foel  1af, a Mary Evans a Meg Tomos, Cangen Glantwymyn 2il.

Dyma’r ddau dim Chwist sydd yn mynd drwodd i’r Wyl Haf ym Machynlleth.O’ r chwith i’r dde – Rhiannon Morris a Heulwen Davies, Cangen y Foel  1af, a Mary Evans a Meg Tomos, Cangen Glantwymyn 2il.

Cangen Llanfyllin - 1af - dartiau

Cangen Llanfyllin – 1af – dartiau

Clwb Gwawr Glyndwr - 2il - dartiau

Clwb Gwawr Glyndwr – 2il – dartiau

Cystadleuaeth Dominos

Cystadleuaeth Dominos

Dominos

Dominos

Carno a'r Foel - sgrabl

Carno a’r Foel – sgrabl

Sgrabl

Sgrabl

Sgrabl

Sgrabl

Trefnwyr y noson - Bronwen ac Eiry gyda Elen yn y canol, Cangen Llanfair Caereinion

Trefnwyr y noson – Bronwen ac Eiry gyda Elen yn y canol, Cangen Llanfair Caereinion

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Medi

   • Hydref

   • Rhagfyr

 • Dyddiad: 28/09/2020

  Pwyllgor Rhanbarth ac Is bwyllgorau Maldwyn

  Canolfan Banw
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nelian Richards
  Ger-y-Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd, Powys SY16 2BA
  01686 627 410
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delma Thomas
  Preseli, Stryd y Capel, Caersws, Powys SY17 5ED
  01686 688 538
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  01678 521 883