Rhanbarth Meirionnydd

Sioe Sir Feirionnydd

Ychydig luniau o’r sioe yn ddiweddar: Cangen gyda marciau uchaf – Ceri Lloyd Jones yn cynrychioli cangen Rhydymain   Eitem orau’n yr adran coginio – Margiad Davies Bro Tryweryn    …Darllen mwy  »

Swper yng Ngwesty Seren

Bu aelodau Merched y Wawr Harlech yn cynnal eu swper ddiwedd tymor yng Ngwesty Seren, Llan Ffestiniog. Agorwyd y gwesty yn 2014. Bwriad y prosiect yn benodol oedd darparu llety  …Darllen mwy  »

Noson y Dysgwyr Rhanbarth Meirionnydd

Ar nos Iau, Mai y 16eg, cynhaliwyd noson i’r dysgwyr yn Neuadd Y Ganllwyd. Cafwyd noson ddifyr, addysgiadol a hwyliog yng nghwmni Hywyn Williams o’r Parc Cenedlaethol. Dangosodd luniau a  …Darllen mwy  »

Gŵyl Ranbarth Meirionnydd

Cynhaliwyd Gŵyl Ranbarth Meirionnydd yn Neuadd Y Parc ar y 24ain o Ebrill. Yn dilyn swper wedi ei baratoi gan Arlwyo Nia cafwyd sgwrs gan ein Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Yna cafwyd  …Darllen mwy  »

Aelod Merched y Wawr yn Dathlu’r 100

Llongyfarchiadau i Gwen Jones, Dolgellau oedd yn dathlu ei phen blwydd yn 100 oed! Dyma ychydig o luniau o’r dathliadau. Gellir darllen am ei hanes ym Mhapur Bro Llygad y  …Darllen mwy  »

Sioe Sir Feirionnydd

Detholiad o luniau enillwyr Sioe Sir Feirionnydd

Gwyl Rhanbarth Meirionnydd

Dyma Swyddogion Meirionnydd gyda Steffan a Tudur oedd yn diddanu yng Ngwyl Rhanbarth Meirionnydd   Mary Thomas yn derbyn Tlws Cynnydd Aelodaeth ar ran Cangen Llanuwchllyn

Cwis Hwyl Cenedlaethol Rhanbarth Meirionnydd

Dyma rai lluniau o aelodau Rhanbarth Meirionnydd yn mwynhau noson Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched y Wawr yn Llanelltyd. Cangen Rhydymain a ddaeth yn drydydd. Cangen Blaenau Ffestiniog a ddaeth yn  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg

Dyma aelodau Cangen Rhydymain fu’n bowlio deg  ym Mharc Glasfryn nos Wener, 15fed o Fehefin. Llongyfarchiadau mawr iddynt ar ddod i’r ail safle!

Ymweld â’r Ysgwrn

Aeth rhai o Aelodau Cangen Rhydymain i ymweld a’r Ysgwrn, Trawsfynydd ar drip diwedd y tymor, fis Mehefin, ac yna am swper i Oakley Arms Maentwrog.      
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883