Rhanbarth Meirionnydd

Sesiwn Sganio Meirionnydd ar gyfer y Prosiect Treftadaeth

Dyma lluniau o Ganghennau amrywiol yn Sesiwn Sganio Meirionnydd ar gyfer y Prosiect Treftadaeth    

Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr! Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr,  …Darllen mwy  »

Llun presennol o aelodau gwreiddol Cangen Y Parc

Yn ddiweddar tynnwyd llun o   aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc.  Rhes ôl: Glenys Thomas, Olwen Roberts, Jane Evans, Lona Puw, Dorothy Jones, Rhes flaen:  Gwen Jones, Hannah Williams, Sylwen  …Darllen mwy  »

Sioe Sir Feirionnydd

Detholiad o luniau aelodau Meirionnydd a fu’n fuddugol yn Sioe’r Sir yn ddiweddar:

Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe

Cynnydd Aelodaeth Meirionnydd

Llongyfarchiadau i Gangen Pennal am ennill y wobr am y cynnydd mwyaf yn eu haelodau ym Meirionnydd.

Noson i’r Dysgwyr

Nos Iau y 12fed o Fai 2016 cynhaliwyd noson i’r dysgwyr wedi ei threfnu gan bwyllgor Iaith a Gofal Meirionnydd.

Gwyl Ranbarth Meirionnydd

Llond Llaw yn diddanu yng Ngwyl Ranbarth Meirionnydd

Gwasanaeth Llith a Charol Rhanbarth Meirionnydd

Cynhaliwyd Gwasanaeth Llith a Charol Merched y Wawr Rhanbarth Meirionnydd  yng Nghapel Bowydd, Blaenau Ffestiniog ar ddydd Sul, Rhagfyr 6ed 2015 am 2 o’r gloch. Trefnwyd y gwasanaeth gan Nia  …Darllen mwy  »

Cystadlaethau rhanbarth Meirionnydd at Sioe Llanelwedd

Cynhaliwyd cystadlaethau rhanbarth Meirionnydd at Sioe Llanelwedd yn Llanelltyd nos Wener y 19eg o Fehefin. Dyma lun y buddugwyr:  Clytwaith – Ceri Lloyd Jones, Rhydymain;  Clawr Llyfr – Margiad Davies, Bro  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Buddug Medi McParlin
  Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd. LL23 7RS
  01678 520 406
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Enid Evans a Eirian Roberts
  Lluest, Sarnau, Y Bala, Gwynedd LL23 7LG (E.E); Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP (E.R)
  01678 530 378 (E.E); 01678 540 310 (E.R)
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412