Rhanbarth Meirionnydd

Gohirio – Meirionnydd

Yn anffodus oherwydd mater corona firws, mae’r penderfyniad wedi ei wneud i ohirio Pwyllgor Rhanbarth oedd fod ymlaen ar y 16 o Fawrth ac y Gŵyl Ranbarth oedd i fod  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Rhanbarth Meirionnydd

           

Gwasanaeth Llith a Charol Meirionnydd

Swyddogion Rhanbarth Meirionnydd yn cyflwyno’r arian a gasglwyd yng ngwasanaeth carolau’r rhanbarth i ‘MIND’ Gwynedd a Mon.  

Buddugwyr Meirionnydd yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol

Y tri tim ddaeth yn fuddugol ym Meirionnydd yn y Cwis hwyl allan o 17 tîm. Tim Llanuwchllyn  –  Wendy Jones, Gwenfair Jones, Ann Thomas a Beryl Griffiths efo Mona  …Darllen mwy  »

Sioe Sir Feirionnydd

Ychydig luniau o’r sioe yn ddiweddar: Cangen gyda marciau uchaf – Ceri Lloyd Jones yn cynrychioli cangen Rhydymain   Eitem orau’n yr adran coginio – Margiad Davies Bro Tryweryn    …Darllen mwy  »

Swper yng Ngwesty Seren

Bu aelodau Merched y Wawr Harlech yn cynnal eu swper ddiwedd tymor yng Ngwesty Seren, Llan Ffestiniog. Agorwyd y gwesty yn 2014. Bwriad y prosiect yn benodol oedd darparu llety  …Darllen mwy  »

Noson y Dysgwyr Rhanbarth Meirionnydd

Ar nos Iau, Mai y 16eg, cynhaliwyd noson i’r dysgwyr yn Neuadd Y Ganllwyd. Cafwyd noson ddifyr, addysgiadol a hwyliog yng nghwmni Hywyn Williams o’r Parc Cenedlaethol. Dangosodd luniau a  …Darllen mwy  »

Gŵyl Ranbarth Meirionnydd

Cynhaliwyd Gŵyl Ranbarth Meirionnydd yn Neuadd Y Parc ar y 24ain o Ebrill. Yn dilyn swper wedi ei baratoi gan Arlwyo Nia cafwyd sgwrs gan ein Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Yna cafwyd  …Darllen mwy  »

Aelod Merched y Wawr yn Dathlu’r 100

Llongyfarchiadau i Gwen Jones, Dolgellau oedd yn dathlu ei phen blwydd yn 100 oed! Dyma ychydig o luniau o’r dathliadau. Gellir darllen am ei hanes ym Mhapur Bro Llygad y  …Darllen mwy  »

Sioe Sir Feirionnydd

Detholiad o luniau enillwyr Sioe Sir Feirionnydd
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

 • Pwyllgor Rhanbarth ac Is-bwyllgorau Meirionnydd

  Dyddiad: 16/03/2020
  Amser: 19:30
  Neuadd Llanelltyd
  Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau: