Rhanbarth Meirionnydd

Gwyl Rhanbarth Meirionnydd

Dyma Swyddogion Meirionnydd gyda Steffan a Tudur oedd yn diddanu yng Ngwyl Rhanbarth Meirionnydd   Mary Thomas yn derbyn Tlws Cynnydd Aelodaeth ar ran Cangen Llanuwchllyn

Cwis Hwyl Cenedlaethol Rhanbarth Meirionnydd

Dyma rai lluniau o aelodau Rhanbarth Meirionnydd yn mwynhau noson Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched y Wawr yn Llanelltyd. Cangen Rhydymain a ddaeth yn drydydd. Cangen Blaenau Ffestiniog a ddaeth yn  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg

Dyma aelodau Cangen Rhydymain fu’n bowlio deg  ym Mharc Glasfryn nos Wener, 15fed o Fehefin. Llongyfarchiadau mawr iddynt ar ddod i’r ail safle!

Ymweld â’r Ysgwrn

Aeth rhai o Aelodau Cangen Rhydymain i ymweld a’r Ysgwrn, Trawsfynydd ar drip diwedd y tymor, fis Mehefin, ac yna am swper i Oakley Arms Maentwrog.      

Paentio gyda Nia Davies ac Eryl Jones

Dyma aelodau Cangen Llandderfel, Meirionnydd yn peintio ar sidan gyda Nia Davies ac Eryl Jones.  

Croesawu’r dysgwyr i’r Parc

Trefnwyd noson arbennig i’r dysgwyr gan is-bwyllgor Iaith a Gofal Meirionnydd.

Sesiwn Sganio Meirionnydd ar gyfer y Prosiect Treftadaeth

Dyma lluniau o Ganghennau amrywiol yn Sesiwn Sganio Meirionnydd ar gyfer y Prosiect Treftadaeth    

Gŵyl Ranbarth Meirionnydd 2017

Detholiad o luniau aelodau Merched y Wawr Rhanbarth Meirionnydd yn Dathlu’r Aur

Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr! Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr,  …Darllen mwy  »

Llun presennol o aelodau gwreiddol Cangen Y Parc

Yn ddiweddar tynnwyd llun o   aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc.  Rhes ôl: Glenys Thomas, Olwen Roberts, Jane Evans, Lona Puw, Dorothy Jones, Rhes flaen:  Gwen Jones, Hannah Williams, Sylwen  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883