Rhanbarth Meirionnydd

Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

 

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr!
Dewch i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr, ac i ddechrau Clwb Gwawr newydd sbon yng Ngwynedd.

Gorffennaf 4ydd am 7.30yh yn y Peniarth Arms, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd.

Mae Clybiau Gwawr yn cynnig amrywiaeth o bethau i’n haelodau, ond y peth pwysicaf ydy rhoi cyfle i ferched ifanc (ac ifanc eu hysbryd!) ar draws Cymru gymdeithasu a chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg.
Fel rhan o fudiad Merched y Wawr mae aelodau ym mhob Clwb Gwawr yn:

 • cyfarfod unwaith y mis er mwyn cymdeithasu a chael hwyl
 • cefnogi gwaith MyW gyda’u hymgyrchoedd dros yr iaith Gymraeg
 • derbyn copi tymhorol (am ddim) o’r ‘Wawr’ (cylchgrawn MyW, a’r unig gylchgrawn ysgafn Cymraeg i ferched!)
 • cael cymryd rhan ym mhob digwyddiad a chystadleuaeth MyW trwy gydol y flwyddyn
 • cael gostyngiad ar weithgareddau’r clwb trwy’r flwyddyn

Fel dywedodd un o’n haelodau yn y de:
“Felly dewch – ymunwch â ni! – a chyfrannwch at weithgareddau difyr trwy gyfrwng y Gymraeg yn eich ardal. Mae’r cyfleoedd yn hynod brin ac os nad ydyn ni’n mynd i wneud ymdrech i arddel yr iaith ymysg ein gilydd pa obaith sy i’r Gymraeg yn ein cymunedau?”

Mae’r manylion i’w gael ar www.clybiaugwawr.cymru, ein tudalen Facebook a ffrwd Twitter.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883